Kunngjøring av planer

Kommunestyret vedtok som sak 085/17 i møte den 21.12.2017 å egengodkjenne detaljregulering for Brattstølen hyttegrend. Planen viser 11 nye hyttetomter og er trinn 2 i utbyggingen av et mindre hyttefelt i teig 79/6 øverst på Brattstølen i Tisleidalen. 

Kommunestyret vedtok som sak 086/17 i møte den 21.12.2017 å egengodkjenne detaljregulering for Tranebærsletta. Planen viser 5 nye hyttetomter, balløkke, parkeringsplass og plass for renovasjon. Området ligger mellom Damtjednet og Danebu og er en del av reguleringsplanen for Ravangen hyttefelt fra 1994.