Detaljregulering for Freningvegen øst, varsel om endelig vedtak

Kommunestyret i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 24.10.2019, sak 093/19, reguleringsplan Freningvegen øst.
 

Hensikten med planarbeidet har først og fremst vært å justere veg 19 i gjeldende reguleringsplan for å få bedre stigningsforhold for vegen. Planendringen har medført mindre justeringer av noen tomter. For ordens skyld presiseres det at planen ved varsel om oppstart ble kalt Omregulering for deler av reguleringsplan for Freningvegen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI, kan vedtaket påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker. Krav om innløsning eller erstatning for tap må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Evt. klage eller krav skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller på e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Freningvegen øst, kunngjøring av vedtatt plan
Tittel Publisert Type
Freningvegen øst_bestemmelser

21.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Freningvegen øst_bestemmelser.pdf
Freningvegen øst_vedtak KS_24102019

21.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Freningvegen øst_vedtak KS_24102019.pdf
Freningvegen øst_planbeskrivelse

21.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Freningvegen øst_planbeskrivelse.pdf
Freningvegen øst_plan

21.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Freningvegen øst_plan.pdf