Faktura til kommunen

Faktura på epost:

Vi ønsker å få faktura som e-faktura / i EHF-format.

Kommunens organisasjonsnummer er 961 381 908.
Kommunens bankkontonummer er 2367.05.40200

Hvis faktura ikke kan sendes i EHF-format så send i pdf-format til

faktura@nord-aurdal.kommune.no

Fakturaadresse:

Nord-Aurdal Kommune
Fakturamottak
Postboks 143
2901 Fagernes

Fakturaen må være merket med virksomhet, kontaktperson el.lign.