Sykehuset Innlandet Gjøvik arrangerer Mestringskurs i kreftrelatert fatigue.

Familiens hus på Fagernes består av 5 kommunale tjenester som skal bistå barn i alderen 0-18 år og deres familier. Disse tjenestene er helsestasjon/helsesøstertjenesten, psykisk helsearbeid, barnevernstjenesten i Valdres, PPT Valdres samt frisklivssentralen.