Familiens hus

Familiens hus på Fagernes består av 5 kommunale tjenester som skal bistå barn i alderen 0-18 år og deres familier. Disse tjenestene er helsestasjon/helsesøstertjenesten, psykisk helsearbeid, barnevernstjenesten i Valdres, PPT Valdres samt frisklivssentralen. 

Tjenestene arbeider uavhengig av hverandre, og ulike hjelpetilbud. Alle tjenestene har taushetsplikt, også tjenestene imellom. 

Alle kan ta direkte kontakt med tjenestene.

Kontaktinfo

Inger Torun Klosbøle
Leder Familiens hus
E-post
Mobil 97 09 74 28