Familiens hus

Familiens hus på Fagernes består av 5 kommunale tjenester som skal bistå barn i alderen 0-18 år og deres familier. Disse tjenestene er helsestasjon/helsesøstertjenesten, psykisk helsearbeid, barnevernstjenesten i Valdres, PPT Valdres samt frisklivssentralen. 

Tjenestene arbeider uavhengig av hverandre, og ulike hjelpetilbud. Alle tjenestene har taushetsplikt, også tjenestene imellom. 

Alle kan ta direkte kontakt med tjenestene.