Detaljregulering for Ambulansestasjon på Fagernes, vedtatt plan.

Kommunestyret vedtok som sak 002/18 i møte den 15.2.2018, å egengodkjenne denne reguleringsplanen.

Planen åpner for bygging av ambulansestasjon i tilknytning til Fagerns legesenter og Valdres lokalmedisinske senter (VLMS).

Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven kan vedtaket om egengodkjenning påklages til Fylkesmannen i Oppland. Krav om innløsning etter § 15-2 eller krav om erstatning for tap etter § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Eventuelle krav eller klager på reguleringsvedtaket, sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes.

Plandokumentene kan også sees på rådhuset, henvendelse i servicetorget. De vil i tillegg bli å finne på kommunens kartsystem på Valdreskart.no