Tranebærsletta - vedtatt plan

Kommunestyret vedtok som sak 086/17 i møte den 21.12.2017 å egengodkjenne detaljregulering for Tranebærsletta. Planen viser 5 nye hyttetomter, balløkke, parkeringsplass og plass for renovasjon. Området ligger mellom Damtjednet og Danebu og er en del av reguleringsplanen for Ravangen hyttefelt fra 1994.

Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven og forvaltningslovens kapittel VI, kan vedtaket om egengodkjenning påklages til fylkesmannen i Oppland innen tre uker. Krav om innløsning etter § 15-2 eller krav om erstatning for tap etter § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Klager eller krav sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes.

Vedtatt reguleringsplaner med tilhørende dokumenter kan også sees i servicetorget på rådhuset og på http://valdreskart.no.