Ordføreren ønsker velkommen

Hei!

Jeg heter Knut Arne Fjelltun og er ordfører i Nord-Aurdal.

Jeg er født og oppvokst i kommunen, og bor oppe i Ranheimsbygda. Der bor jeg på et småbruk med flott utsikt over Fagernes og Strandefjorden. Landbruk og distriktspolitikk har stått meg nær hele tiden, derfor har Senterpartiet blitt mitt naturlige valg.

Det er flott at du som innbygger går inn og leser ordførerens budskap på hjemmesida. Slik håper jeg å inspirere til økt interesse rundt kommunen vår. Det er veldig viktig for utviklingen av samfunnet vårt at folk engasjerer seg. Framtidskommunen Nord-Aurdal har kvaliteter å dele med deg!

Vi ligger sentralt plassert i Sør-Norge, med Fagernes som regionsenter for Valdres. Avstanden til Oslo er 186 km og det er 338 km til Bergen. E16 gjennom dalen gir oss veldig gode bussforbindelser. Det er svært gode muligheter for fritidsaktiviteter i Nord-Aurdal, som også omfatter et meget variert og godt kulturtilbud.

Kommunen satser på kunnskap, kultur og næringsutvikling. Nord-Aurdal har gode utdanningstilbud, et meget rikt kulturtilbud og en proaktiv holdning overfor næringslivet, i nært samarbeid med Valdres natur- og kulturpark. Festivalbyen Fagernes er kjent over hele landet, primært for Norsk Rakfiskfestival, Valdres Sommersymfoni og Jørn Hilme-stemnet. Nord-Aurdal har nærhet til gode service- og tjenestetilbud for innbyggerne, gode oppvektsvilkår og tett kontakt med kommunens mange hytteeiere.

Næringslivet er inne i en god utvikling. Innbyggertallet er stabilt og arbeidsledigheten er svært lav. Kommunen samarbeider tett med de mange hytteforeningene i områder som Aurdalsåsen, Tisleidalen og Vaset. Nord-Aurdal er en av landets største hyttekommuner og hytteeierne er veldig viktige bidragsytere til næringslivet. Målt per innbygger ligger Nord-Aurdal for eksempel helt på norgestoppen i omsetning innenfor dagligvarehandelen.

Regionsenteret Fagernes har de siste åra hatt god utvikling, med etablering av en rekke nærings- og leilighetsbygg. Vi har de senere år fått ny barneskole, ny ungdomsskole og ny brannstasjon for å nevne noe. Sammen med regionen Valdres har vi bygget og fått i gang VLMS, noe som har vært en suksess. Også på Leira har satsingen på næringsutvikling og bedre infrastruktur vært betydelig de seneste åra. Det pågår et arbeid med en areal- og transportplan for Leira og Fagernes, slik at helheten for sentrumsområdene i Nord-Aurdal ivaretas enda bedre. Fagernes har bystatus, noe som er svært viktig for Valdres, og er gjennom en målrettet byutvikling blitt et enda flottere samlingssted, med parken ved fjorden som perlen, spesielt om sommeren.

Informasjon og tilgjengelighet blir stadig viktigere stikkord i all offentlig forvaltning. God kjennskap til kommunale tjenester er viktig for innbyggerne. Nord-Aurdal kommune har de senere åra satset bevisst på utvikling av sine informasjonskanaler, spesielt hjemmesiden. Vi vil derfor oppfordre deg til aktivt å benytte denne for å skaffe deg relevant og aktuell informasjon om hva som til enhver tid skjer i Nord-Aurdal.

Vi arbeider for at du skal oppleve Nord-Aurdal som et godt sted å bo, samtidig som vi også inviterer deg til å ta aktivt del i utviklingen. Er det noe du ønsker å ta opp med oss, kan du ta kontakt enten via telefon, e-post eller ta en tur innom det kommunale servicetorget, som ligger i rådhuset på Fagernes.

Ordfører/varaordfører
Verv Navn Epost Parti
Ordfører Knut Arne Fjelltun Epost Senterpartiet
Varaordfører Håvard Halvorsen Epost Arbeiderpartiet

Kontaktinfo

Knut Arne Fjelltun
Ordfører
E-post
Håvard Halvorsen
Varaordfører
E-post