Personvernerklæring og informasjonskapsler

Vi ynskjer at du skal føle deg trygg på at gjeldande lover og reglar blir følgt ved bruk av dei elektroniske løysingane våre. Sikker behandling av informasjon vil til ei kvar tid dokumenterast etter gjeldande lover og regelverk.

Kva er ei personopplysning?

Ei personopplysning er ei opplysning som på ein eller annan måte kan sporast attende til deg.
 
Kva er ein særskilt kategori personopplysing (sensitive)?
• Helseopplysningar 
• Seksuell legning
• Politisk oppfatning / tru
• Etnisk bakgrunn
• Fagforeiningsmedlemskap
• Sikta / dømt for ei kriminell handling.
 

Kontaktinformasjon

E-post: nak@nord-aurdal.kommune.no
Telefon: 61 35 90 00
Postadresse: Jernbanevegen 22, 2900 Nord-Aurdal
 

Personvernombud

Eivind Garåsen
E-post: eivind.garåsen@nord-aurdal.kommune.no
Telefon: 957 02 554