Kunngjøring av planer

Kommunestyret vedtok den 16.12.2022, sak 106/22, detaljreguleringsplan for Markavegen vest på Leira. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger bl.a. for utvidelse av Asko mot sør, omlegging av veg som følge av dette, etablering av boligbebyggelse og etablering av ny næringsbebyggelse i forlengelse av dagens Clas Ohlson.

Planutvalget vedtok i møte den 06.10.2022, sak 049/22, enkelte omsøkte endringer innenfor reguleringsplanen for Sanderstølen hyttegrend.

Kommunestyret vedtok den 23.06.2022, sak 053/22, detaljreguleringsplan for Marsteinhøgda III. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for nye boligtomter grensende til gjeldende boligfelt på Marsteinhøgda, Fagernes.

Kommunestyret vedtok i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 (jfr § 11-13), i møte den 07.04.2022, sak 028/22, planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunestyret vedtok den 07.04.2022, sak 027/22, detaljreguleringsplan for Tisleia fjellgård. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for fritidsboliger og noen boliger/fritidsboliger.

Kommunestyret vedtok den 07.04.2022, sak 026/22, detaljreguleringsplan for Rudstølhøgde. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for nye hyttetomter med høy standard på Rudstølhøgde på Aurdalsåsen.

Kommunestyret vedtok den 10.02.2022, sak 001/22, detaljreguleringsplan for Danebu Panorama. Vedtatt reguleringsplan legger opp til konsentrert fritidsbebyggelse med infrastruktur.

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen for Felleskjøpet Breiset, planID 0542DR251, i sak 020/21, den 15.04.2021. Reguleringsplanen legger til rette for å utvide nåværende næringsarealer, samtidig som plangrunnlaget er oppdatert etter dagens forhold.

Kommunestyret i Nord-Aurdal egengodkjente detaljreguleringsplan for Fagerlundkvartalet den 19.11.2020, planID 0542DR234, sak 103/20.
Fagerlundkvartalet ligger sentralt i Fagernes sentrum, og reguleringsplanen legger bl.a. til rette for etablering av leilighetsbygg på gbnr. 25/269 og 25/89.

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen for Kalplassen næringspark, planID 0542DR250, i sak 094/19, den 24.10.2019. Reguleringsplanen legger til rette for å utvide næringsarealene utover det som var regulert i tidligere reguleringsplan for Nordeng, samt legge til rette for et leilighetsbygg for pendlere.