Om kommunen

Nord-Aurdal kommune har et variert næringsliv, utstrakt handelsvirksomhet, stor turisttilstrømming og rikt kulturliv. Regionsenteret Fagernes fikk bystatus i 2007.

Kommunen er den største arbeidsgiveren i Valdres, med sine cirka 600 årsverk. Hovedtyngden av disse er beskjeftiget innenfor oppvekst og omsorg. Best mulig tjenester til innbyggerne er det overordnede målet for kommunens politiske og administrative ledelse.

Kommunen har som visjon å være ATTRAKTIV og FRAMTIDSRETTA - tillit, respekt og omsorg (T-R-O) er viktige verdier. 

Visjonen og verdiene gjelder for kommuneorganisasjonen og hele lokalsamfunnet. Vi skal samspille og ta vare på omgivelsene våre, vi har TRO på hverandre og TRO på en attraktiv, bærekraftig framtid i Nord-Aurdal og Valdres!

 

Fagernes kom til rundt 1857, da ble den første handelsdriften startet. Navnet skulle egentlig være Stuvenes etter Otto Stuve som var handelsmann. Men Stuve ville ikke at hans navn skulle være det enerådende. Han foreslo derfor kombinasjonen Fager og Nes. Fager fordi det var en fager plass, og nes fordi det var på Nes Gaard Stuve holdt til. Etter kort debatt ble da Fagernes det gjeldende navnet. Fra 1875 har det vært hotelldrift på Fagernes, og stedet fikk et kraftig oppsving i forbindelse med Valdresbanen i 1906.

Nord-Aurdal har kommunenummer 3451, og har rundt 6500 innbyggere.

Tallet har ligget stabilt i en årrekke. Aldersfordeling for innbyggerne i Nord-Aurdal:

 

Diagrammet viser hvor mange personer som er folkeregistrert i Nord-Aurdal kommune, delt i ulike aldersgrupper. - Klikk for stort bilde

 

Kommunen satser på aktivt arbeid med næringsutvikling og byutvikling for å tjene hele regionen Valdres. I perioden 2021-2026 er Nord-Aurdal omstillingskommune


Offentlig sektor og tjenesteytende næringer er de viktigste, men primærnæringene spiller fortsatt en sentral rolle. Reiselivsnæringen har også stor betydning i kommunen. Her finnes både hoteller, moteller, pensjonater og campingplasser. Nord-Aurdal er Jotunheimens forgård, og E16 fører deg trygt fra øst til vest over Filefjell.

Nord-Aurdal har et rikt kulturliv, og har i flere år blitt rangert som nummer 3 på Telemarksforsknings kulturbarometer. Vi har kulturhus, innendørs idrettshaller, Valdres skisenter, Valdres alpinsenter og et veldig godt utbygd skiløypenett fra Beitostølen til Danebu. Sommerstid er sykkelmulighetene mange.

I kommunen finner du også Valdres vidaregåande skule, Valdres folkehøgskule og et desentralisert høyskoletilbud for lærerutdanning.

Et godt oppvekstmiljø og trivelige boligområder gjør kommunen til et attraktivt bosted, spesielt for barnefamilier. Valdres folkemuseum, midt i Fagernes sentrum, er et besøk verdt.

Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett med hyppige bussavganger til både Oslo og Bergen.

Kommunevåpenet for Nord-Aurdal er tegnet av Bjørn Arnesen etter idé av tidligere leder i kulturstyret, Ivar Aars. Våpenet ble godkjent ved kongelig resolusjon 20. desember i 1985.
Motivet henspiller på blomsten Snøsøte som lokalt også kalles for Kristi blå auge. Den finnes i stølsområdene i Nord-Aurdal og åpner seg bare i sol og varme. Symbolikken er å være åpen og positiv. De tre blomstene i kommunevåpenet henspiller på tettstedene i kommunen; Fagernes, Leira og Aurdal.

 

 

 

Avstander fra Fagernes
Sted Avstand Antatt kjøretid
Beitostølen 38 km 40 min
Gol 45 km 50 min
Lillehammer 111 km 1 t 40 min
Oslo 187 km 2 t 40 min
Bergen 331 km 4 t 50 min
Trondheim 379 km 5 t 20 min