Velkommen til nytt skoleår høsten 2021 / våren 2022 i Nord-Aurdal kommune

Elever og foresatte ønskes velkommen til et nytt skoleår fra mandag 16. august.

Spesielt velkommen til årets førsteklassinger. Overgangen fra barnehagen kan kjennes litt «skummel», og vi er glade for at praktisk pedagogisk veileder Gro Anita Svanheld Strand skal være med ut på skolen i denne fasen. Hun kjenner barna fra arbeidet i barnehagene våre. I tillegg er det gode voksne på alle trinn som står klare og gleder seg til å møte både kjente og nye elever.

Det er noen endringer i ledelsen på begge skolene fra høsten. Som kjent er vi i ferd med å rekruttere ny ledergruppe på NABS. Inntil den er på plass er organiseringen slik:

Elisabeth Bråten (rektor på NAUS) er konstituert som rektor på NABS til ny rektor er på plass. I tillegg er avdelingslederne Heidi Rognås og Berit Fjeld med i denne ledergruppa.

Karen Marie Volden Hamre (avdelingsleder NAUS) er konstituert som rektor på NAUS i samme periode. Her vil tidligere rektor Knut Bjørnshagen tre støttende inn i en periode.

Avtroppende rektor Rune Halle (NABS)  vil også være tilgjengelig for begge skolene i overgangen.

 

Vi ser fram til et nytt og godt skoleår!

 

Vennlig hilsen Anna-Merete Brusletten

Kommunalsjef Oppvekst og kultur

 

⇒ Informasjon om skolestart mandag 16.08.21

 

Nord-Aurdal barneskole

  • Skolestart kl. 08.30. Skoleslutt kl. 14.05 og bussavgang kl. 14.15.
  • 1.klasse med foresatte møter i uteamfiet ved skolen. 1. klasse får tilsendt eget informasjonsskriv før skolestart.
  • 2.- 4.trinn møter på baksida av skolen, 5.-7.trinn møter på framsida av skolen.

SFO - Oppstart SFO første skoledag er kl.1405.

 

Nord-Aurdal ungdomsskole

  • Skolestart kl. 08.30. Skoleslutt kl. 14.10 og bussavgang kl. 14.15.
  • 8.klasse møter i atriet (inne).
  • 9.og 10.trinn blir møtt av sine lærere ute i skolegården.

 

Nord-Aurdal kulturskole

  • Undervisningen starter i uke 33 for alle elever. Lærer tar kontakt for timeavtale når det nærmer seg skolestart. Foresatte og elever oppfordres til å sjekke e-post.
  • Fellessamling for nye elever i atriet på NAUS (inne) onsdag 18. august kl. 18.00.

 

Skoleskyss

Informasjon om skoleskyss for grunnskolen i Innlandet finnes på denne nettadressen; https://innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole/

De elevene som har behov for stølsskyss, bes ta kontakt med skolen snarest.

Nord-Aurdal barneskole: Telefon 61 35 67 40

Nord-Aurdal ungdomsskole: Telefon 61 35 67 00

 

Korona. Vi minner alle om viktigheten av