Ungdommer står i sirkel og ser ned i kamera

Valdreskommunene samarbeider med Høgskolen i Innlandet om å styrke laget rundt de 4500 barna vi har i regionen, med støtte fra Statsforvalteren.

15.august skal mange spente førsteklassinger komme seg til sin første skoledag. Trygg Trafikk anbefaler at foreldre og foresatte øver med barna på skoleveien.

Elever og medarbeidere ønskes velkommen til skolestart mandag 15.08.22