Skip Navigation LinksNord-Aurdal kommune > Tjenester

Kultur for gode opplevingar!

Nord-Aurdal er sentrumskommunen i Valdres med eit rikt og variert kulturliv. Målet er at alle skal gis mulegheit for gode opplevingar og aktiv deltaking i eit mangfaldig kultur, idrett og friluftsliv. I dette mangfaldet spelar frivillige lag og organisasjonar ei sentral rolle saman med tilboda som kommunen sjølv er ansvarleg for.

Publisert av Ellen Persvold. Sist endret 24.03.2017

Ung cellist - Klikk for stort bilde

Renate Remme Øverseth

Renate Remme Øverseth

Virksomhetsleder kultur og service

Telefon : 61 35 90 52

E-post

 

Tjeneste (1)
Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune