Stor skogbrannfare / Fire hazard

Nord-Aurdal Brannvesen nedlegger totalforbud med umiddelbar virkning mot bruk av alle typer ild i vår kommune. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Nord-Aurdal Fire Department closes a total ban with immediate effect against the use of all types of fire in our municipality.

 

Aktuelt

Hva skjer i Nord-Aurdal?

Ingen planlagte hendelser