Aktuelt

 • 28.06.2024 Solstad – Kunngjøring av reguleringsplan
  Kommunestyret vedtok i møte den 21.06.2024, sak 079/24, detaljreguleringsplan for Solstad. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for en...
 • 26.06.2024 Kokepåbud opphevast i Aurdal
  Det forlegg no to analyser utan påviste bakterier, og kokepåbudet på drikkevatnet i søndre del av Aurdal blir med dette oppheva.
 • 26.06.2024 Hvem fortjener kulturprisen 2024?
  Kulturprisen tildeles en person eller en organisasjon i Nord-Aurdal kommune som har gjort en betydelig frivillig innsats for kulturlivet.
 • 24.06.2024 Sommervandring 2024
  Mandag 24. juni starter vi opp med årets sommervandring. Bli med ut på tur, og sikre deg årets krus!