Filmpremiere

Opplevelser i mørket?

17.02.2016

Kvitvella kino har filmvisning flere ganger i uka. Finn kinoprogram, les filmomtaler, se trailere og kjøp billetter her. Velkommen til en...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Kart, bygg og eiendom

Samarbeid

Kultur, idrett og fritid

Publisert 18.07.2016
Storstøllie

Kommunestyret egengodkjente som sak 075/16 i møte 30.06.2016 denne reguleringsplanen, hvor hovedhensikten med planarbeidet er å endre arealbruken for de tidligere næringsområdene E2 - E5 som ligger ned mot Storstølvegen. Disse områdene var planlagt med sikte på utleieenheter, men foreslås nå omregulert til 16 ordinære hyttetomter for salg.

Publisert 18.07.2016
Fv. 33 -bjørgokrysset - Nedre Øygarden

Kommunestyret egengodkjente som sak 054/16 i møte 21.06.2016 denne reguleringsplanen, hvor hensikten med planarbeidet er å oppnå bedre trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for alle trafikangrupper.

Publisert 18.07.2016
Fagernes utvikling Breiset

Kommunestyret egengodkjente som sak 074/16 i møte 30.06.2016 denne reguleringsplanen, hvor hensikten med planarbeidet er å åpne for etablering av et ca. 5 daa stort næringsareal på området.

Publisert 18.07.2016
Aurdal fjordcamping

Kommunestyret egegodkjente som sak 073/16 i møte 30.06.2016 denne reguleringsplanen, som viser en utvidelse av Aurdal fjordcamping mot øst.

Valdres Valdres natur- og kulturpark

Knapp Kulturnett Oppland
Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune