Kontakt

Servicetorget er rådhusets publikumsmottak og kommunens ansikt utad. Her når en de fleste medarbeidere i den kommunale og statlige administrasjonen. Betjeningen ved sentralbordet kan også opplyse om telefonnummer til andre kommunale og statlige tjenester.

Her kan du kjøpe kjøpe og hente billetter, leie grendehus eller gjennomføre skjenke- og etablererprøver. Eventuell utsteding av parkerings- og ledsagerbevis blir gjort her samt veiledning og saksbehandling av månedlig bostøtteordning.
 
Ambulerende skjenkeløyve behandles her samt statlige tilskuddsordninger til landbruket og avløserordning for landbruket ved sjukdom og ferie.
 
Registrering og utlevering av vannmålere og diverse kart og skjema.I servicetorget har kan du også forhåndsstemme når det er valg.
 
Servicetorget og sentralbordet er åpne til følgende tider: 
15. september - 14. mai: kl 09.00 - 16.00
15. mai - 14. september: kl 09.00 - 15.00
 
Åpningstider for de kommunale kontorene i Rådhuset: 09.00-15.00

 

Servicetorget
Disse treffer du i servicetorget
Ellen Sætren Johansen
Hilde F. Rabben
Mette Irene Johansen

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00