Kontakt

Servicetorget er rådhusets publikumsmottak og kommunens ansikt utad.

Gjennom henvendelse til servicetorget/sentralbordet kan du komme i kontakt med de fleste medarbeidere i den kommunale og statlige administrasjonen som har kontorer ved rådhuset. Betjeningen ved sentralbordet kan også opplyse om telefonnummer til andre kommunale og statlige tjenester.

Her kan du henvende deg for veiledning om kommunale tjenester og skjema eller kart, kjøpe og hente billetter til kino og kulturhus, leie grendehus eller for registrering/utlevering av vannmålere.

Du kan få informasjon og avtale for å gjennomføre skjenkeprøver eller etablererprøver, søke ambulerende skjenkeløyve, statlige tilskuddsordninger og avløserordning for landbruket eller bostøtte fra Husbanken.

I servicetorget har kan du også forhåndsstemme når det er valg.

Servicetorg (publikumsmottak, hovedinngangen ved rådhuset):
15. september - 14. mai: kl. 09.00 - 16.00 
15. mai - 14. september: kl. 09.00 - 15.00

Sentralbord - telefonnummer 61 35 90 00
Kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.00 - 15.00

Epost: nak@nord-aurdal.kommune.no

 

Postadresse:
Postboks 143, 2901 Fagernes

Besøksadresse:
Rådhuset - Jernbanevegen 22, 2900 Fagernes

 

Åpningstider for de kommunale kontorene i Rådhuset er kl. 09.00 -15.00. 

Servicetorget
Disse treffer du i servicetorget
Ellen Sætren Johansen
Hilde F. Rabben
Mette Irene Johansen
Telefonnummer per avdeling
Avdeling TLF
VAKTTELEFONER Lenke til egen oversikt
Kommunens sentralbord 61 35 90 00
NAV Valdres 55 55 33 33
Fagernes legesenter 61 35 98 88
Psykisk helsetjeneste 48 05 43 96
VLMS
Valdres legevakt 116117
Valdres jordmortjeneste 61 35 89 20
VLMS Dialyse 61 35 89 20
VLMS Røntgen 61 35 89 20
VLMS Kreftpoliklinikk 61 35 89 20
VLMS Spesialpoliklinikk Sykehuset Innlandet 06200
Valdres tannklinikk 61 27 05 90
Omsorg & rehabilitering
Aurdal institusjonsavdeling 61 35 93 60
Aurdal omsorgsbolig 94 17 72 34
Fagernes omsorgsbolig 61 35 89 20
Hjemmetjenesten ytre 97 68 90 23
Institusjon Fagernes (korttidsavdeling) 61 35 89 20
Hjemmetjenesten sentrum 97 68 90 21
Skrautvål omsorgsbolig 90 11 64 16

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00