Statusoppdatering fra kommuneoverlege Per Einar Jahr 29.06.2022

Svært mye tyder på at vi nå er inne i en fase med økende antall smittede koronapasienter. Dette er noe vi synes å oppleve både lokalt – nasjonalt og internasjonalt.

En ny variant av omikron BA4 og BA5 er nå på full fremmarsj og jeg forventer at det er disse variantene som vil dominere smittebildet her hos oss i løpet av relativt kort tid. Utfordringen nå er at vi ikke har oversikt/kontroll på hvor stor smitteutbredelsen er.

Bilbruk er et viktig bidrag til eldres livskvalitet, og gir frihet og mobilitet. Hvis helsa blir dårligere blir gjerne bilen enda viktigere enn den var tidligere.

Oppland fylkeskommune og kommunene ønsker nå å få inn nye data om hvordan det er å leve og bo i Oppland. I uke 36 går startskuddet for den store folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018!

 

 

 

Elever og medarbeidere ønskes velkommen til skolestart mandag 20.08.18.

Med bakgrunn i den tørre perioden vi nå er inne i, og en unormal lav grunnvannstand flere steder, vil Nord-Aurdal kommune fra og med fredag 13. juli kl. 16.00, innføre restriksjoner mot unødig bruk av vann. Dette vil da gjelde for bruk av hageslange, spreder og lignende.

 

Det er svært stor skogbrannfare, og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 kunngjøres høring av forslag til mindre endring av reguleringsplan for Førsøddin, gnr. 83 bnr. 91 og 98 og del av gnr. 83 bnr. 7 og 56. Dersom det kommer vesentlige merknader som gjør mindre endring vanskelig, er denne kunngjøringen å betrakte som varsel om oppstart av planarbeid etter plan- og bygningsloven § 12-8.

Fredag 8. juni 2018 var skoleklubben i barnehagene i NAK på felles avslutningstur på Brennabu.

Tirsdag 05.06.2018 hadde alle barnehagene i Nord-Aurdal kommune, felles personalmøte der vi var så heldige å ha fått May Britt Drugli som er pedagog og professor i pedagogikk, til å holde kurs.

Kommunene i Valdres vil fra 15.06.2018 sende brevene våre digitalt. Vi oppfordrer alle våre innbyggere og andre som er i kontakt med kommunen om å opprette sikker digital postkasse. Ved å opprette digital postkasse:

  • får du post digitalt på en sikker og raskere måte
  • får du post fra det offentlige på ett sted
  • sparer du miljøet og reduserer offentlige utgifter
Beitesesong

Det er i disse dager duket for ny beitesesong, og det slippes mye dyr på utmarksbeite rundt om i kommunen. I den sammenheng ønsker vi å informere om hva du gjør dersom du finner skadet dyr, ser dårlige gjerder, samt opprettholdelse av båndtvang.