Disse fire redder kulturarven vår

Hassan, Mahmoud, Youssuf og Mohammad fra Syria har i løpet av den siste måneden sørget for at det blir langt triveligere å komme inn til Leira sørfra. Leira Stasjon kan igjen skinne som det monumentet den fortjener å være langs Europaveg 16.

Nærmere 700 timer har gått med. Skraping, vasking og maling. Ut, og inn igjen med alle vindu som også har blitt skrapet, vasket, skiftet og malt. I overkant av 70 liter linoljemaling har blitt brukt, og når de siste stillasene tas ned, blir Leira Stasjon som et smykke å se til.

Underveis i arbeidet, har de fire fra Syria fått kyndig veiledning fra malermester Knut Øystein Bakken og Anders Sundvold. Sistnevnte har i årevis kjempet for å få gjort noe med utseende til Leira stasjon. Takket være Nord-Aurdal læringssenter og Bane Nor Eiendom, kom arbeidet endelig i gang denne høsten. De fire fra Syria er nemlig deltakere i læringssenterets introduksjonsprogram, og arbeidet med vedlikeholdet av Leira stasjon er organisert som et yrkeskurs.

«Vi har samarbeidet med Bane Nor Eiendom en god stund, og fikk til en samarbeidsavtale med dem i fjør høst. På det tidspunktet var det for sent å starte, med tanke på været, så det ble utsatt til i vår. Covid 19 utsatte starten enda noen måneder, men i begynnelsen av august kom vi altså i gang», sier virksomhetsleder Knut Bjørnshagen.

 

Klikk for stort bildeArbeidsgjengen og kursholdere: Bak fra venstre: Malermester Knut Øystein Bakken sammen med Mohammad Nouh. Foran: Hassan Bilal, ildsjel Anders Sundvold og Youssuf Akil. Mahmoud Moussa var ikke tilstede da bildet ble tatt.     

«Våre fire deltakere har fått kyndig faglig veiledning, og sitter igjen med kursbevis og mye kunnskap om grunnleggende vedlikehold av en gammel bygning. De bør være attraktive håndverkere for folk som trenger å skrape og male et trehus», mener Bjørnshagen, som understreker at introduksjonskurs som dette gir deltakerne en verdifull kvalifikasjon for tilværelsen i Norge og Valdres.

Malermester Knut Øystein Bakken er både imponert og overrasket over hvor raskt de fire deltakerne har tilegnet seg kunnskapen som skal til for å utføre arbeidet.

«Ikke alle er like stø i det norske språket ennå, men jeg har opplevd at det å kommunisere på en arbeidsplass ikke alltid har med språket alene å gjøre. Den som gjør en innsats for å lære noe, gjør det uten å prate altfor mye. Når jeg ser det ferdige resultatet, og den innstasen som hver enkelt av de fire har lagt ned, blir jeg rett og slett ydmyk og fylt med respekt», sier han.

 

Klikk for stort bildeDenne gjengen har sørget for at Leira Stasjon igjen blir en stolthet for innbyggerne i grenda. Øverst: Youssuf Akil, Fra venstre Mahmoud Moussa, Mohammad Nouh og Hassan Bilal.  

Anders Sundvold har i en årrekke arbeidet med å få sysselsatt flyktninger i Nord-Aurdal. Han forteller at han er rørt over den arbeidsinnsatsen som er lagt ned.

«Det handler om tillitt. Det jeg har sett i dette prosjektet, er at hver og en av deltakerne samvittighetsfullt har gått løs på oppgavene de har blitt tildelt. De har vært nøye og grundige, og ikke minst lærevillige. Tenk, det finnes knapt trehus i Syria, og nå har disse fått kunnskap om en arbeidsoppgave de kan utføre mye av i Norge, om de vil, og om de gis muligheten til det. Det er morsomt å se arbeidet blir fullført, men det er også litt vemodig at det nærmer seg slutten. Jeg håper at dette kurset blir en start for disse fire for det videre livet i Valdres», sier han.

Og, som Mohammad forklarer det; «Den siste måneden har vært den beste måneden etter jeg kom til Valdres. Jeg trenger å arbeide, for når jeg kommer hjem, blir det så mye bedre for hodet.»