Sammen i videre dugnad mot Covid-19

Nord-Aurdal kommune har et stort ansvar for å verne om kommunens innbyggere og opprettholde viktige tjenester til alle som oppholder seg her.

Vi anmoder derfor kommunens innbyggere og alle ansatte om å følge nasjonale føringer om å ikke reise utenlands, begrense unødvendige fritidsreiser og store forsamlinger samt huske avstandsregler og hygieneråd.

Dette formidler vi med hjertet, ikke pekefingeren. I kampen mot smittespredning av Covid-19 er vi avhengig av at alle spiller på samme lag, mot samme mål!

Les samleartikkelen om Covid-19 her