Pressemelding: Kommunedirektøren i Nord-Aurdal har sagt opp sin stilling.

Kommunedirektør Kristian Sagnes Damstuen har etter en grundig helhetsvurdering valgt å tiltre ny lederstilling i privat næringsliv, og har sagt opp sin stilling i Nord-Aurdal kommune. Ordfører Knut Arne Fjelltun beklager at Damstuen forlater stillingen som administrativ leder i kommunen, men respekterer samtidig hans avgjørelse om å fortsette sin karriere på andre arenaer.

Kommunen vil raskt komme i gang med en prosess for å rekruttere ny kommunedirektør. For å ivareta nødvendig kontinuitet i lederrollen inn i en travel budsjett-høst, kombinert med en noe uviss korona-pandemi, innstiller ordføreren på at kommunestyret i møtet 3. september konstituerer assisterende kommunedirektør Åge Sandsengen i stillingen som kommunedirektør.