Statusoppdatering fra kommuneoverlege Per Einar Jahr 29.06.2022

Svært mye tyder på at vi nå er inne i en fase med økende antall smittede koronapasienter. Dette er noe vi synes å oppleve både lokalt – nasjonalt og internasjonalt.

En ny variant av omikron BA4 og BA5 er nå på full fremmarsj og jeg forventer at det er disse variantene som vil dominere smittebildet her hos oss i løpet av relativt kort tid. Utfordringen nå er at vi ikke har oversikt/kontroll på hvor stor smitteutbredelsen er.

Norconsult har på oppdrag fra ATP-prosjektet for Fagernes/Leira, utarbeidet både en gatebruksplan og en fortettingsstudie for Fagernes sentrum.

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.
Til neste års aksjon søkte SNK om NOK 6,5 millioner, og i sitt styremøte 18. oktober 2018 besluttet Stiftelsen UNI å innvilge hele det omsøkte beløpet til formålet.

Telemarksforskning utfører årlige analyser av landets kommuner for å finne ut hvordan kulturnivået ser ut, og Nord-Aurdal kommune har hvert år skåret høyt på rangeringen.

Rådmann Kristian Damstuen har kommet med budsjettforslag for 2019 - 2022. 

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal legg ut på høyring ein del namn på vegar i Nord-Aurdal kommune. Det gjeld både forslag til namn på nokre nye vegar i bygda og på fjellet, og nokre forslag til endringar av eksisterande vegnamn. Høyringsfristen er 1. mars 2019. 

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal legg ut til høyring ein del namn på turvegar og stigar i Nord-Aurdal kommune, med høyringsfrist 1. mars 2019.

Aurdal, Sørskogen og Tonsåsen, Åbjørsbygdé, Vestringsbygdé, Liagrendé, og  delar av Tisleidalen og Golsfjellet.

 

Dei fleste gardsnumra er fram til 15. januar lagt ut til korrektur i rådhuset, på biblioteket og på Valdres Folkemuseum. Gardsnummer som mangler blir lagt til etter kvart som dei er ferdige. 

 

 

 

 

 

Mange er nok fristet til å bruke telefonen under bilkjøring, men visste du at å taste eller surfe på mobilen mens du kjører bil er forbudt – også hvis mobilen befinner seg i en holder?

Prostatakreft rammer omtrent 5000 menn årlig. Er du en som er berørt?

Kommunerevisjon IKS søker daglig leder til et selskap med spennende oppgaver innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.