Vil du skape en møteplass for ungdommer i ditt lokalmiljø?

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner for å støtte organisasjoner som ønsker å tilrettelegge for møteplasser for ungdom.

Det er et dokumentert behov for flere møteplasser for ungdom over hele landet. Det ønsker Gjensidigestiftelsen å gjøre noe med.

– Alle barn og ungdom har rett til en aktiv fritid, et sted å møte venner og føle seg inkludert, sier Pål Haugstad som er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen for Oppland

Denne utlysningen er inspirert av det gode arbeidet Redd Barna har gjort i prosjektet «Oppdrag 31», fortsetter Pål Haugstad. Ungdom fra hele landet deltok med innspill og kunnskap om hvordan flere barn og ungdom skal få en aktiv fritid. Flere åpne møteplasser med lav terskel for deltakelse, var et av flere innspill fra ungdommene. Det ønsker vi å følge opp med denne tilskuddsordningen. Vi håper mange lokale lag og foreninger vil søke, gjerne i samarbeid med andre, eksempelvis kommuner og andre organisasjoner, forklarer Pål Haugstad.


Klikk for stort bilde

Hvem kan få støtte

Lokale lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om støtte. Frivilligsentraler kan også søke. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år.

Lokalene som etableres eller videreutvikles, skal gi muligheter for aktiviteter med gratis inngang og skal være åpne for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Planlegging og gjennomføring av prosjektene skal skje i samarbeid med ungdom.

Stedet skal ha regelmessige åpningstider og være åpent hele året. Det må foreligge en godkjenning fra huseier og en plan for driften og vedlikeholdet av stedet.  Tiltak som også åpner for at andre målgrupper kan benytte lokalene blir prioritert, forklarer Pål Haugstad

Les mer på Gjensidigestiftelsens nettsider - www.gjensidigestiftelsen.no

Vi har lagt ut informasjon om søknadsordningen på våre nettsider, hvor det også ligger kriterier og krav til hva som må med i søknaden, forteller Pål Haugstad. Søknadsfristen er 15. september.

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Som største eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre over 200 års forsikringshistorie i Norge.

Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til og med 2020 har Gjensidigestiftelsen tildelt rundt 2,5 milliarder kroner til omtrent 8000 ulike prosjekter for å fremme trygghet og helse.