Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal har behandla nokre vegnamn på Aurdalsåsen og i Tisleidalen og føreslår desse namna:

  • Venegutlie (sideveg til Danebuvegen)
  • Svartkøllvegen (sideveg til Tisleivegen)
  • Sinderstølvegen (sideveg til Golsvegen)

Vaksinering med AstraZeneca er som kjent stanset i Norge, inntil mulige alvorlige bivirkninger er nærmere utredet.

Bivirkninger man skal være oppmerksom på / informasjon om når lege skal oppsøkes, er beskrevet av FHI her: Når skal lege oppsøkes

På dagtid oppsøkes fastlege og på kveldstid legevakt.

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Nord-Aurdal kommune varsler lokal midlertidig forskrift som vedtas av formannskapet torsdag 25. mars 2021.

Forskriften fastsettes for å forebygge spredning av koronavirus i en tid med økt smitte i landet og mange tilreisende til regionen. 

 

Det er viktig at innbyggere og besøkende setter seg inn i forskriften før den trer i kraft.

Utkastet til lokal forskift kan du lese her: Utkast til lokal forskrift om smitteverntiltak (PDF, 599 kB)

Nord-Aurdal kommune tar koronasituasjonen på største alvor og kjenner sterkt på ansvaret for å ivareta befolkningens sikkerhet.

Vi holder oss løpende orientert om regjeringens grep og følger med på smitteutviklingen rundt oss.

Torsdag ettermiddag (18.03.21) kom siste testsvar med godt nytt. Alle skoletrinn og barnehager i Nord-Aurdal er dermed ute av ventekarantene. Dette inkluderer Valdres Montessoriskule og Valdres vidaregående skule.

Alle kommunens barnehager og skoler fortsetter drift med viktige smitteverntiltak på 'GULT NIVÅ'. Gult nivå i skole og barnehage_Informasjon fra Regjeringen

Ventekarantenen for Ulnes barnehage, 2. trinn ved NABS og 8. trinn ved NAUS er opphevet. Barn/elever/ansatte kan møte som vanlig i barnehage, skole og kulturskole f.o.m i morgen torsdag 18. mars.

 

Ulnes Montessori og 5 klasser ved Valdres vgs er fortsatt i ventekarantene torsdag 18. mars, i påvente av testsvar.

 

Hold motet oppe og smitten nede❤

 

Tirsdag 16.3. hadde styret i omstillingsprosjektet sitt første møte. På møtet ble ordfører Knut Arne Fjelltun valgt som styreleder. Prosjektleder Christian Hedløv Engh deltok på møtet og presenterte seg for styret. Med dette er dette viktige arbeidet i gang, men siden prosjektleder først begynner i sin stilling 1.6.21 blir det ikke full fart riktig ennå, men prosjektet skal gå i 3 + 3 år så mye vil skje i tiden framover.

Som følge av de siste dagenes smittetilfeller av Covid-19 i Valdres, er det noen nærkontakter i Nord-Aurdal. Disse er satt i karantene og skal testes. Andre berørte personer er/blir kontaktet for testing.

Situasjonen er foreløpig uavklart. Dette medfører at Ulnes barnehage, 2. trinn ved NABS og 8. trinn ved NAUS, fem klasser ved Valdres vidaregåande skule og Ulnes Montessoriskule settes i ventekarantene fra onsdag 17. mars. Ventekarantene betyr vanligvis en til to dager – inntil testsvar foreligger.

Ventekarantenen omfatter barn/elever/berørte ansatte. Øvrige husstandsmedlemmer er ikke i karantene.

Det er sendt ut egne meldinger til foresatte. 

Nærmere beskjed om utviklingen kommer senest torsdag kveld.

 

Hilsen Nord-Aural kommune

Nord-Aurdal kommune har i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge tatt initiativ til et nyskapings- og omstillingsprogram for Nord-Aurdal.

Hovedmålet er et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, gjennom å utvikle lokalt næringsliv basert på de fortrinn regionen har. Ambisjonen er å sikre de eksisterende og bidra til 200 nye arbeidsplasser i 2021 - 2026. Kommunen utarbeider nå en strategi for dette arbeidet, med satsing på opplevelsesnæringer, nyskaping og innovasjon, kompetanse og samhandling. Visjonen for arbeidet er 'Sammen - skaper vi vekst og utvikling', som viser at dette er et felles løft i samarbeid mellom kommune, næringsliv og lokalsamfunn.

Prosjektet har varighet i 3 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 år.