Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

8. mai 2020 er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På frigjøringsdagen markerer vi friheten, og vi hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Siden 1945 har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre forskjellige internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. I år markeres også frigjøringsjubileet spesielt.

Det blir felles markering i Valdres av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen. Publikum bes om ikke å møte fram, men følge arrangementene på nettet. Se programmet under.

28. april er det 80 år siden det ble utkjempet harde kamper i Aurdal mellom tyske styrker med flystøtte og norske soldater. Fem norske soldater fra vestlandet mistet livet. Kampene satte spor i landskapet, og ikke minst i folkeminnet.

Nord-Aurdal kommune tar det pågående utbruddet av koronavirus på alvor, og følger nøye med på utviklingen. Kommuneoverlegen sitter i kommunens kriseledelse, slik at det til enhver tid er tett dialog mellom kommunen og kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Innlandet (FMI) har tett oppfølging av kommunene, og det er jevnlig kontakt mellom kriseledelsen og FMI.

Fylkesmannen i Innlandet oppdaterer kjørereglene kontinuerlig.

 

For corona information in other languages, press "Language" at the top, and choose your language. Please note this is an automatic translation of the site. You can also see information at fhi.no.

 

Åpning av barnehager og skoler

Barnehagene og skolene er stengt 14.-17.april med samme unntak som før.

Fra 20. april åpner barnehagene.

Fra 27. april åpner skolen for 1. – 4. trinn og SFO.

For de andre elevene på 5.-10.trinn gir skolene opplæringstilbud hjemme og legger til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre, slik det er gjort fra 12.mars og fram til nå.
Skolene gir også, som tidligere, et tilbud på skolen til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. 

 

Bekymring for barn og unge

I forbindelse med stenging av skoler og barnehager opplever mange en økt bekymring for barn og unge. Dersom du har bekymring for et barns omsorgssituasjon kontakt:

  • Interkommunal barneverntjeneste i Valdres (hverdager kl 08.00 – 15.30).
    Telefon: 613 56 560
  • Barnevernvakta (hverdager kl 15.30 – 08.00, helger og helligdager; døgnåpent).
    Telefon: 911 14 600

Vi ønsker kontakt med deg som ønsker å hjelpe mennesker i Nord-Aurdal kommune i den utfordrende situasjonen samfunnet vårt nå befinner seg i. 

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag?

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Søknadsfrist er 18. mai 2020.

Kommunestyret i Nord-Aurdal vedtok 26.03.2020 at det skal tilbys SFO ferietilbud i to uker for sommeren 2020. Tilbudet gjelder for 1.-4.klasse og barn med særskilte behov i 5.-7.klasse.

Bruken av håndholdt mobiltelefon (ulovlig) i trafikken anslås til på være ca. 2,5 %. Betyr 1,1 mrd. kjøretøykilometer i 2012 som er kjørt med ulovlig bruk av mobiltelefon 433.070 ganger fra Farsund til Vardø (2.540 km.) (TØI)

Når du er sjåfør, er det din plikt å kjøre forsvarlig og overholde fartsgrensen. Det kan være forskjellen på liv og død.

Med over 60 deltagere på forrige næringslivsfrokost i november gleder vi oss allerede til den neste! Nord-Aurdal kommune ønsker med dette alle med tilknytning til, eller interesse for næringslivet i kommunen, velkommen til næringslivsfrokost på rådhuset fredag 6.3.2020. kl 08:00.

Formannskapet i Nord-Aurdal vedtok i møte den 23.01.2020, sak 001/20, å legge lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift, ut på høring.