Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Svømmehallen holder åpent i perioden 07. oktober - 20. desember 2019

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi inviterer dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.

 

Fagernes Helselag v/Svein Erik Aure åpnet mandag 16.september Helselagsrunda.

På oppdrag frå IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), gjennomførte Fylkesmannen i Innlandet tilsyn ved Nord-Aurdal læringssenter i vår. Nå foreligger rapporten.

Onsdag 11.september hadde pensjonistlaget treff på Nord-Aurdal frivilligsentral, og tema denne måneden var trafikksikkerhet. Rundt femti personer hadde møtt opp til en hyggelig samling denne regntunge dagen. Den nylig pensjonerte politimannen Per Moen har jobbet med trafikksikkerhet i en årrekke, og var til stede denne dagen for å dele av sin kunnskap og fra sine erfaringer gjennom et langt yrkesliv som politi.

5.desember arrangeres det en stor Frivillighetskonferanse i Hamar Teater, en felles konferanse for Hedmark og Oppland. I den forbindelse vil Nasjonalforeningen for folkehelsen dele ut en folkehelsepris for hvert fylke. Prisen var ny i 2018, men vi deler den ut for første gang i 2019. Fra Nasjonalforeningen for folkehelsen vil prisvinner få et kunstverk.

I samarbeid med initiativtaker Anders Sundvold og malermester Knut Øystein Bakken, har Nord-Aurdal læringssenter inngått en avtale med BaneNor Eiendom om å rive tre skur og pusse opp Leira stasjon utvendig. Læringssenteret har fått godkjent et prosjekt der rehabiliteringen av bygningen går inn som et kurs for deltakerne i introduksjonsordningen for flyktninger.

Valgresultatet i Nord-Aurdal er nå klart. Fremmøteprosenten ved kommunestyrevalget ble 61%. For fylkestingsvalget ble fremmøteprosenten 55,8%.

Stadnamnnemnda avslutta fireårsperioden med å føreslå fem nye vegnamn på Aurdalsåsen. Frå før har nemnda brukt plantenamn der det ikkje har vore lokale stadnamn som kunne brukast. Forslaga til vegnamn er: Marikåpa, Tiriltunga, Geiteberget, Skibakkvegen og Danskebakkin.

Elever og medarbeidere ønskes velkommen til skolestart mandag 19.08.19.