Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Er du glad i aktivitet/trening? Kunne du tenke deg en meningsfull ekstrajobb som treningskontakt på ettermiddag/kveldstid et par timer i uka? 

Søknadsfristen utløper 30.11.2020, så det begynner å haste for de som ennå ikke har sendt inn søknad.

Telenor skal bygge ut høyhastighetsbredbånd i Valdres. De neste ukene vil en representant fra Telenor besøke husstander i området. De tar smittevern på alvor, og vil holde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom hvert besøk.

På mandagskvelden var hele 64 deltagere samlet på innspillsmøte 2 for bl.a. å få informasjon forslag til omstillingsstrategi og utviklingstrekk for Nord-Aurdal de siste 10 år.

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) reviderer forskriften for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres. Den tidligere forskriften fra 2008 er planlagt erstattet med to nye forskrifter.

Søknadsfristen til stillingen som kommunedirektør for Nord-Aurdal kommune gikk ut søndag 01.11.2020.

Det er 8 søkere til stillingen. En søker er innvilget unntak fra å stå på offentlig søkerliste.

Sammenliknet med søkertall til tilsvarende topplederstillinger i andre kommuner, er vi tilfredse med å ha fått 8 søkere, hvorav flere godt kvalifiserte – dette gjenspeiler at Nord-Aurdal kommune er en attraktiv kommune!

Det er kommunens politiske ledelse som er ansvarlig for tilsettingen. Erfarne rekrutteringsrådgivere i Skagerak Consulting AS bistår i prosessen sammen med kommunens HR-avdeling. 

Målet er å tilsette ny kommunedirektør i årets siste kommunestyremøte 16.12.2020.

Dette blir SPENNENDE!

Kommunestyret vedtok i sak 095/20, den 15.10.2020, planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2020-2023. Hensikten med planstrategien er å klargjøre hvilke planer kommunen skal utarbeide eller videreføre de kommende 4 årene.

Fagernes legesenter bytter fra PasientSky til Helsenorge fra og med 9/11-20. Timebestilling, fornying av resepter og andre forespørsler som ikke er øyeblikkelig hjelp, sendes via innlogging på https://helsenorge.no

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi inviterer dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.