Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

nak_fb_sommervikarer

Har du lyst på en innholdsrik og spennende sommer hos oss?

Hemsingfestivalen er en unik mulighet til å oppleve klassisk musikk kombinert med friluftsliv i vakre omgivelser med utsikt til snøkledde Valdresfjell.

livsglede_for_eldre_logo

 

Tirsdag 19. februar 2019
Kl. 14.00-15.30
Sted: Auditoriet, Valdres lokalmedisinske senter
Garlivegen 16, 2900 Fagernes

Vi trenger flere frivillige sjåfører til å kjøre ut mat til hjemmeboende i Nord-Aurdal kommune.

Program for Vinterfest i Fagernes er klart! Detaljer rundt de ulike arrangementene kommer.

Planutvalget har på møte den 24.1.2019 vedtatt å legge detaljregulering for Vika gbnr 26/92 ut til offentlig ettersyn.

Planutvalget har i møte den 24.1.2019 vedtatt å legge detaljregulering for Aurdal Omsorgssenter ut til offentlig ettersyn.

Svømmehallen holder åpent i perioden 14. januar - 15. april 2019

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett til barnehageplass fra barnehageårets start. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år.

Torsdag 03. januar åpner nye Nord-Aurdal ungdomsskole for elevene, og lørdag klokka 12 til 14 er det åpen dag for alle som ønsker å se på den nye skolen.