Bilde av steinvarden på toppen av Fullsennknatten. I bakgrunn ser man et høstvakre Valdres-fjell

Alle som har levert registreringsskjema for Sommervandring 2022 eller som har fått nok poeng via TellTur-appen, kan nå hente årets krus i Servicetorget på rådhuset. I år er det ca 100 turglade personer som har klart kruskravet. Gratulerer til alle!

Svømmehallen tar juleferie fra og med 22.12.22 til og med 1.1.23. Det gjennomføres derfor ikke offentlig bading i perioden.

Kurs i depresjonsmestring (KID) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

Ungdommer sitter samlet i en trapp

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak for inkludering av barn og unge. Dette gjøres gjennom søknadsportalen til Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Nord-Aurdal kommune åpner for å søke på 18 boligtomter i regulert område Marstein 3 på Fagernes. Søkeperioden starter 17. oktober og avsluttes 31. oktober. (1. runde) 

Planutvalget vedtok i møte den 06.10.2022, sak 049/22, enkelte omsøkte endringer innenfor reguleringsplanen for Sanderstølen hyttegrend.

Samfunnsplanen er den øverste planen i kommunen. Den er ikke juridisk bindende, men skal gi føringer for hvordan kommunen skal utvikle seg de neste 12 årene på et overordnet plan (ikke detaljer). Dette er langsiktige mål og strategier som forteller hvilken retning vi vil samfunnet skal gå i og hva som skal prioriteres.

Vi trenger badevakter til offentlig bading i Valdreshallen på ettermiddag-/ kveldstid og lørdager fra uke 42.

Første helgen i september går Fagernes byfest av stabelen, og i år kan vi atter samle oss rundt gode opplevelser i sentrum!

Landbruksdagen er ein møteplass som syner fram landbruket i Valdres. Dagen er fylt med ei rekkje aktivitetar for heile familien. Arrangementet er gratis. Velkomen til ein flott dag på Valdres Folkemuseum!