Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Forhåndsstemmeperioden for valget er fra tirsdag 10. august til fredag 10. september, og du kan forhåndsstemme i Servicetorget på Rådhuset.

Basert på folketall, registrert arbeidsledighet og næringsstruktur, har Nord-Aurdal kommune fått tilført kr. 1.791.000 til ny tilskuddsordning. Tilskuddene gis med hjemmel i Den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (kap 553 post 68). 

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller omsetningstap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte.

Det er viktig at alle som sitter i bilen bruker bilbelte - og bruker det riktig. Bilbelte er et enkelt og effektivt sikkerhetstiltak for deg og dem du reiser sammen med.

  Last ned plakat

Nord-Aurdal kommune er i full gang med å forberede seg for fremtidens eldreomsorg. En viktig brikke i dette er oppbyggingen av flere institusjonsplasser i Aurdal, som vil ivareta satsing rettet mot mennesker med demenssykdom.

I mars 2020 starta Valdresentreprenøren Sanne Hauglid AS bygging av en ny institusjon på tomta der tidligere Aurdalsheimen sto. Til jul skal bygget, som rommer 24 beboerplasser, stå ferdig.

Institusjonen skal tas i bruk i første kvartal av neste år.

       

 

Kirkeklokkene vil ringe i 5 minutter, fra alle kirker i Nord-Aurdal, etter den TV-sendte gudstjenesten fra Oslo Domkirke kl. 1100 -1200. Vi lytter og minnes.

Utleggingsmanntallet er tilgjengelig for ettersyn ved kommunens Servicetorg fra 12. juli til og med valgdagen 13. september.

  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Tenk om vi sammen kan gi kreftsyke barn og deres familier en bedre hverdag og at vi klarer å øke overlevelsen blant barna?

Valgdagen for Stortingsvalget 2021 er mandag 13. september. I Nord-Aurdal kommune vil det også være mulig å stemme søndag 12. september.