Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Mandag 24.juni starter vi opp med årets sommervandring. Bli med ut på tur, og sikre deg årets krus!

6. juni markeres den internasjonale Hva er viktig for deg-dagen? i Nord-Aurdal kommune. Denne dagen spør vi våre pasienter og besøkende om hva som er viktig for dem, for å få innspill til hvordan vi kan forbedre våre tjenester. 

Mandag 20. og onsdag 22.mai arrangerte Nord-Aurdal kommune og Statens vegvesen oppfriskningskurs for bilførere 65+ på Nord-Aurdal Frivilligsentral. Dette er andre gang kurset arrangeres det siste året, på grunn av stor etterspørsel. Kurset var også denne gang fulltegnet, med 25 personer påmeldte. Kurset ble holdt av Geir Aage Sogn fra Statens vegvesen, som lærte bort om trafikkregler og trafikksikkerhet med stort engasjement og faglig tyngde. Han hadde også med seg toraderen sin som han spilte på i pausen, til stor glede for de som var til stede.

Nord-Aurdal kommune ble i 2015 godkjent som trafikksikker kommune for perioden 2015-2017.

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2018-2029 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 22.03.18, i sak KS 011/18

Fristen for å søke tilskudd til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet på Stølsvidda gikk ut 15. mai, men er forlenget til 3. juni. Det står ca. 1,4 millioner kroner til disposisjon for tiltak som ivaretar stølsdrifta og kulturlandskapet i dette området.

Mer info:

Søknadsskjema:

 

For å opprettholde så kort saksbehandlingstid som mulig i sommersesongen, vil byggesaksavdelingen være stengt for henvendelser tirsdag og torsdag f.o.m. 14. mai t.o.m. 12. september.

Eiendommene i Nord-Aurdal kommune skal nå retakseres etter eiendomsskatteloven § 8 A-3. Arbeidet med eiendomsskattetakseringen vil i hovedsak utføres av takstfirmaet Verditakst AS

Fv. 33 skal bygges ut på en ca. 10 km lang strekning over Tonsåsen og på en ca. 1 km lang strekning på Bjørgo. Prosjektet skal være ferdig sommeren 2020. For å få strekningen over Tonsåsen asfaltert før vinteren, blir deler av vegen stengt, med lokal omkjøring, i én periode før sommerferien og én periode i høst.

Kommunen utarbeider hvert år en økonomiplan med årsbudsjett, årsberetning(årsmelding) og årsregnskap. I denne publiseringen finner du en oversikt over den kommunale økonomien.