Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. 

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har avsatt midler til lokalt forebyggende
trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om
tilskudd.

Det kunngjøres med dette at kommunestyret i Nord-Aurdal kommune i møte 23.04.2020, sak 046/20, vedtok reguleringsplan E16 Utbedringsstrekning Fagernes-Øylo, planID 0542DR263. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Det kunngjøres med dette at kommunestyret i Nord-Aurdal kommune i møte 13.02.2020, sak 009/20, vedtok reguleringsplan Grønkinn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Er du usikker på hvordan du fester barnet riktig i bilen og hva som gir størst sikkerhet? Eller har du spørsmål om hvilket barnesete som passer best til ditt barn og din bil? Når kan barnet gå over fra sete til pute? Her er Trygg trafikks tips, råd og anbefalinger om riktig sikring av barn i bil.

8. mai 2020 er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På frigjøringsdagen markerer vi friheten, og vi hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Siden 1945 har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre forskjellige internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. I år markeres også frigjøringsjubileet spesielt.

Det blir felles markering i Valdres av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen. Publikum bes om ikke å møte fram, men følge arrangementene på nettet. Se programmet under.

28. april er det 80 år siden det ble utkjempet harde kamper i Aurdal mellom tyske styrker med flystøtte og norske soldater. Fem norske soldater fra vestlandet mistet livet. Kampene satte spor i landskapet, og ikke minst i folkeminnet.

Nord-Aurdal kommune tar det pågående utbruddet av koronavirus på alvor, og følger nøye med på utviklingen. Kommuneoverlegen sitter i kommunens kriseledelse, slik at det til enhver tid er tett dialog mellom kommunen og kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Innlandet (FMI) har tett oppfølging av kommunene, og det er jevnlig kontakt mellom kriseledelsen og FMI.

Fylkesmannen i Innlandet oppdaterer kjørereglene kontinuerlig.

 

For corona information in other languages, press "Language" at the top, and choose your language. Please note this is an automatic translation of the site. You can also see information at fhi.no.

 

Åpning av barnehager og skoler

Barnehagene og skolene er stengt 14.-17.april med samme unntak som før.

Fra 20. april åpner barnehagene.

Fra 27. april åpner skolen for 1. – 4. trinn og SFO.

For de andre elevene på 5.-10.trinn gir skolene opplæringstilbud hjemme og legger til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre, slik det er gjort fra 12.mars og fram til nå.
Skolene gir også, som tidligere, et tilbud på skolen til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. 

 

Bekymring for barn og unge

I forbindelse med stenging av skoler og barnehager opplever mange en økt bekymring for barn og unge. Dersom du har bekymring for et barns omsorgssituasjon kontakt:

  • Interkommunal barneverntjeneste i Valdres (hverdager kl 08.00 – 15.30).
    Telefon: 613 56 560
  • Barnevernvakta (hverdager kl 15.30 – 08.00, helger og helligdager; døgnåpent).
    Telefon: 911 14 600

Vi ønsker kontakt med deg som ønsker å hjelpe mennesker i Nord-Aurdal kommune i den utfordrende situasjonen samfunnet vårt nå befinner seg i. 

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag?

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Søknadsfrist er 18. mai 2020.