Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Vedrørende avslutning av tilsyn i Nord-Aurdal kommune på, barnehagemyndighetens veiledning, tilsyn og godkjenning av barnehager etter barnehageloven §§8,10 og 16.

Valdres sommersymfoni feirer 25 år med bl.a. Leif Ove Andsnes og tunnelkonsert.

  • Er du arbeidsgiver/leder?
  • Har du en rolle i akan-oppfølging/HR/personal?
  • Jobber i helsevesenet, rusomsorgen, NAV eller psykisk helsetjeneste?

Møt opp på Scandic Valdres 29. mars 2019 kl. 12:30 - 15:00

 

Kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2029 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 22.03.2018 (sak 010/18). Handlingsdelen til planen skal rulleres årlig, og for 2019 behandles den i kommunestyret 23.05.2019.

Høringsutkast av handlingsdel (PDF, 2 MB)

Dokumentet ligger også tilgjengelig for gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset tom. 31.03.19.

Frist for innsending av evt. merknader er 31.03.19 og sendes til e-post gerd.oddrun.strommen@nord-aurdal.kommune.no

Kalab Ghebray (28) fra Eritrea har I snart to år vært deltaker I Nord-Aurdal læringssenters introduksjonsprogram. Siden august har han vært elev ved Valdres Vidaregåande skule som en del av dette programmet.

Torsdag 28.mars 2019 kl. 18.00 kommer Nina Nakling, et fyrverkeri av en foredragsholder, til kinosalen på Fagernes!

Nord-Aurdal er en hyttekommune på om lag 5000 fritidsboliger. Mange hytteeiere får besøk av feieren i løpet av 2019. Brannsikkerheten i fritidsboliger skal opp, og i denne forbindelse er feiing og tilsyn av fyringsanlegget et viktig virkemiddel.

nystølgrende

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 24.01.2019, sak 17/242, å legge forslag til detaljregulering for Nystølgrende hytteområdeut til offentlig ettersyn. Planen erstatter gjeldende reguleringsplan Marasvingen. Formålet med planarbeidet er i hovedsak omregulering fra lavstandard til høystandard fritidsbebyggelse.

freningvegen_øst

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 24.01.2019, sak 18/341, å legge forslag til detaljregulering for Freningvegen øst ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er først og fremst å justere veg 19 i gjeldende reguleringsplan for å få bedre stigningsforhold for vegen. Planendringen fører til mindre justeringer av noen tomter. For ordens skyld presiseres det at planen ved varsel om oppstart ble kalt Omregulering for deler av reguleringsplan for Freningvegen.

Vinterferien er godt i gang, og med det følger det ofte lange kjøreturer på vinterføre. Her er Trygg Trafikks tips til en sikker kjøretur på vinteren.