Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å følge smittevernfaglige retningslinjer for å hindre eller begrense spredning av koronaviruset i befolkningen.

Vi ber derfor om at de nasjonale anbefalingene følges: 

Veileder fra Helsedirektorat - koronavirus/servering-handel-reiseliv-og-transport

I medhold av eiendomsskatteloven §15 blir lister for utskrevet eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune lagt ut til offentlig ettersyn. Listene ligger ute i 3 uker fra 01. mars. Listene er også tilgjengelige på servicetorget i kommunehuset. Klagefrist er 6 uker, 12. april.

Kulturmidler

Som en del av kulturpolitikken gir Nord-Aurdal kommune årlig tilskudd til lag og foreninger gjennom kulturmidlene. Kommunen ønsker å være en støttespiller for det lokale kulturlivet og har derfor opprettet fire tilskuddsordninger som vi oppfordrer alle som driver med kulturvirksomhet i Nord-Aurdal å søke på.

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon. Bøssebærerne kommer i uke 10.

Les mer her

Er du nysgjerrig på det å være fosterhjem? Nå har våre samarbeidspartnere i fosterhjemstjenesten kortet ned dørstokkmila: du kan delta på informasjonsmøte og spørre om alt du lurer på! 

Meld deg på her: fosterhjem.no/oppland

Noen av barnehagene i Nord-Aurdal kommune har vært så heldige å få besøk av Eivind Dølerud fra kulturskolen en gang i uka i en liten periode. Han har hatt med fele og tromme, og lært oss både nye sanger og sanger barna kjenner godt. Barna har også fått mulighet til å prøve instrumentene. Vi takker Kulturskolen og Eivind for besøket og opplevelsene vi har fått gjennom musikken!

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som fører tilsyn med om barnet har det bra i fosterhjemmet sitt. Interkommunal barneverntjenesten i Valdres er nå i behov av flere tilsynspersoner.

Hvorfor er fart så viktig for trafikksikkerheten? Kort sagt handler det om fysiske lover: Jo høyere fart, desto lengre bremselengde, kraftigere kollisjon og større skader.

 

Ordfører anmoder sterkt om at alle ansatte og besøkende i næringslokaler i Nord-Aurdal bruker munnbind fra torsdag ettermiddag til søndag kveld.

Varsel om oppstart.

Kommunestyret vedtok 15.10.2020 kommunal planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2020-2023 i sak 095/20 Planstrategien beskriver at handlingsdel til kommunedelplan for trafikksikkerhet skal revideres i 2021. Dette arbeidet settes nå i gang.

Formålet med revidering av plandokumentet er at kommunen skal ha en oppdatert handlingsdel for trafikksikkerhetstiltak som beskriver hvilke tiltak kommunen skal prioritere i perioden.

Eventuelle innspill til handlingsdelen sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for innspill er 12.mars 2021.

Lenke til siste rullerte handlingsdel (2020), finner du her.