Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Alle som har levert registreringsskjema for Sommervandring 2019 kan nå hente årets krus i Servicetorget på rådhuset. I år er det 130 turglade personer har klart kruskravet. Gratulerer til alle!

Kommunestyret i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 24.10.2019, sak 093/19, reguleringsplan Freningvegen øst.
 

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 17.10.2019, sak 057/19, å legge forslag til detaljregulering for Grønkinn ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

 

Gjeldende løyver for leiekjøring med snøskuter utløper 31.12.2019, og nye løyver skal tildeles til fastboende for en ny periode på 4 år.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.

Reguleringsplanforslag for Vika 26/92, planID 0542DR259, ble behandlet i planutvalget i sak 058/19, den 17.10.2019. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 ble planforslaget avslått.

Inger Torun Klosbøle åpnet kommunestyremøtet fredag 11. oktober. Etter å ha enstemmig vedtatt sak 083/19, ble ordførerkjedet overrakt Knut Arne Fjelltun. Knut Arne tok således imot stafettpinnen, og ledet resten av møtet. 

På grunn av stor saksmengde, og for å opprettholde så kort saksbehandlingstid som mulig, vil byggesaksavdelingen inntil videre være stengt for henvendelser tirsdager og torsdager.

Den niende sommervandringen er nå over. Frist for å sende/levere inn registreringsskjema er mandag 21.okt. Det vil bli annonsert på kommunens hjemmeside når krusene kan hentes.

Velkommen til å se det første kommunestyremøtet etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i september. Møtet strømmes på vår nettside fra klokken 10:00.