Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022 offentliggjøres med dette.

I henhold til kommuneloven § 14-3 skal innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan den 16. desember 2021.

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn og unge. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside.

Her kan du følge link til tilskuddsordningens nettside.

Det er mye vind og fare for utfall av mobilnett og kommunikasjonsnett i Valdres i dag fredag 19.11.2021.

For oss er det spesielt viktig å opprettholde muligheten for å kontakte legevakt og Valdres lokalmedisinske senter.

Skulle det bli vanskelig å ringe inn til legevakt, vil brannvesenet utplassere brannbiler som publikum kan oppsøke på følgende steder: Kiwi Aurdal - Amfi Leira - Ulnes barnehage - Skrautvål barnehage

Brannbilene har direkte nødnettkommunikasjon til legevakt. Du kan også møte opp direkte på legevakt. Vi håper at vi slipper å ta i bruk denne planen, men det er viktig å legge ut dette nå slik at tiltakene er kjent før nettet eventuelt svikter. Ta vare!

Det enkleste og kanskje det beste sikkerhetstiltaket du kan bruke i bilen er bilbeltet. Klassikeren som først ble påbudt i kjøretøy i 1975 er det mest effektive du kan bruke for å unngå alvorlig skade i bil.

DRIVE fremmer fredeligere samfunn gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til de unge som har det vanskeligst. I helgen var det samling for alle klubbene i Norge og jeg kan med glede meddele at klubben til Nord-Aurdal Kommune gikk av med "Pole Position" prisen. 

Selv om pandemien ikke er helt over har vi i alle fall anledning til å møtes igjen. Det har skjedd mye i kommunen siden forrige næringslivsfrokost som var i mars 2020. Derfor har vi gleden av å invitere til ny næringslivsfrokost. De foregående gangene vi har gjort dette, har vi hatt 60-70 deltagere, så dette fungerer også som en god møteplass for næringslivet.

Kreftforeningen er en av landets største bruker- og interesseorganisasjoner, med 115 200 medlemmer, 25 000 frivillige, 200 medarbeidere og tusenvis av givere og støttespillere som skaper gjennomslag for kreftsaken.

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. 

I Valdres har kreftforeningen følgende tilbud:

  • Kreftforeningens følgetjeneste
  • Treffpunkt for barn og unge som pårørende
  • Kreftforeningen Temakafé

I løpet av helgen er det bekreftet 4 nye smittetilfeller i Nord-Aurdal. Mandag ettermiddag er det totalt registrert 61 personer smittet i pågående utbrudd.

Kommunen har kontroll på smitteveier og gjør tiltak der det blir vurdert nødvendig.

Skoler og barnehager kan gå tilbake til normal hverdag fra tirsdag 16.11. Fritidsaktiviteter for barn og unge kan følgelig også gå som normalt.

Frivilligsentralen må dessverre holde stengt også denne uken, med håp om å kunne åpne igjen fra mandag 22.11.Kommunen vil søke å legge til rette for alternative lokaler til grupper som kan opprettholde sin aktivitet i inneværende uke. 

Vi håper å ha sett slutten på pågående utbrudd – men må videreføre gode smittevernvaner og forebyggende tiltak i tiden fremover!  

 

Knut Arne Fjelltun

Ordfører

Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune har ingen registrerte smittetilfeller siste døgn.

Totalt er det 56 bekreftet smittet i pågående utbrudd. Antallet er uendret fra torsdag morgen.

Dette er godt nytt og vi håper det betyr at den lokale smitten er slått ned.

Om bildet er like smittefritt på mandag, vil vi være tilbake til den ‘nye normalen’ fra tirsdag.

Dette innebærer fortsatt fokus på å være hjemme når vi er syke, teste oss, sørge for god håndhygiene og andre smitteforebyggende rutiner.

For øvrig ordinær drift i skoler, barnehager og kommunens øvrige tjenester.

God og frisk helg ønskes fra Nord-Aurdal kommune!

   

Knut Arne Fjelltun

Ordfører Nord Aurdal Kommune

Denne uken har landet sett pandemiens høyeste smittetall. Lokalt har vi også hatt det største utbruddet siden pandemien startet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog varsler han vil tilråde nye nasjonale koronatiltak på grunn av stigende smittetall og økt press på helsevesenet.

Han understreker at det ikke er snakk om å gå tilbake til nedstenging, men at det kan bli nødvendig å innføre tiltak for å forebygge smittespredning. Guldvog nevner spesielt tiltak rettet mot uvaksinert helsepersonell som har pasientkontakt.