Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

badevakt

Valdreshallen og svømmehallen åpner etter rehabilitering i januar 2019, og i den forbindelse søkes det etter badevakter på ettermiddags- og kveldstid, samt lørdager.

Rådmann Kristian Damstuen har kommet med budsjettforslag for 2019 - 2022. 

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal legg ut på høyring ein del namn på vegar i Nord-Aurdal kommune. Det gjeld både forslag til namn på nokre nye vegar i bygda og på fjellet, og nokre forslag til endringar av eksisterande vegnamn. Høyringsfristen er 1. mars 2019. 

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal legg ut til høyring ein del namn på turvegar og stigar i Nord-Aurdal kommune, med høyringsfrist 1. mars 2019.

merkji

Aurdal, Sørskogen og Tonsåsen, Åbjørsbygdé, Vestringsbygdé, Liagrendé, og  delar av Tisleidalen og Golsfjellet.

 

Dei fleste gardsnumra er fram til 15. januar lagt ut til korrektur i rådhuset, på biblioteket og på Valdres Folkemuseum. Gardsnummer som mangler blir lagt til etter kvart som dei er ferdige. 

 

 

 

 

 

Trafikksikker_kommune_stempel-400x400.jpg

Mange er nok fristet til å bruke telefonen under bilkjøring, men visste du at å taste eller surfe på mobilen mens du kjører bil er forbudt – også hvis mobilen befinner seg i en holder?

Prostatakreft rammer omtrent 5000 menn årlig. Er du en som er berørt?

Kommunerevisjon IKS søker daglig leder til et selskap med spennende oppgaver innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

logo trafikksikker kommune.png

Høsten er høysesong for kollisjoner med vilt.