Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 16. desember 2020.

Alle som har levert registreringsskjema for Sommervandring 2020 kan nå hente årets krus i Servicetorget på rådhuset. I år er det ca. 100 turglade personer som har klart kruskravet. Gratulerer til alle!

Vi tillater oss å minne om at det er lurt å RYGGE INN-KJØRE UT! når man skal parkere (der det er mulig).

Kommunestyret vedtok i møte 19. november, sak 104/20, å legge Temaplan for kulturminne (PDF, 11 MB) i Nord-Aurdal ut på høring i fire uker.

Dokumentet ligger også tilgjengelig for gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset tom. 01.01.21. 

Frist for innsending av evt. merknader er 01.01.21 og sendes til

e-post renate.remme.overseth@nord-aurdal.kommune.no

I forbindelse med omstillingsprosjektet i Nord-Aurdal kommune, har vi blitt kjent med en database som viser hva bedrifter bidrar med til lokalsamfunnet (ligger tilgjengelig for alle på internett).

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 28.11.2019, sak 080/19, å legge forslag til detaljregulering for Felleskjøpet Breiset ut til 2. gangs offentlig ettersyn med enkelte endringer.

Er du glad i aktivitet/trening? Kunne du tenke deg en meningsfull ekstrajobb som treningskontakt på ettermiddag/kveldstid et par timer i uka? 

Søknadsfristen utløper 30.11.2020, så det begynner å haste for de som ennå ikke har sendt inn søknad.

Telenor skal bygge ut høyhastighetsbredbånd i Valdres. De neste ukene vil en representant fra Telenor besøke husstander i området. De tar smittevern på alvor, og vil holde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom hvert besøk.

På mandagskvelden var hele 64 deltagere samlet på innspillsmøte 2 for bl.a. å få informasjon forslag til omstillingsstrategi og utviklingstrekk for Nord-Aurdal de siste 10 år.