Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi inviterer dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.

Svømmehallen holder åpent i perioden 14. januar - 15. april 2019

I forbindelse med funn av PFOS i vann og biota ved Fagernes lufthavn Leirin og i områdene rundt, inviterer Avinor til folkemøte onsdag 30. januar 2019.

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett til barnehageplass fra barnehageårets start. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år.

Torsdag 03. januar åpner nye Nord-Aurdal ungdomsskole for elevene, og lørdag klokka 12 til 14 er det åpen dag for alle som ønsker å se på den nye skolen. 

Talent Norge viderefører samarbeidet med Valdres sommersymfoni om Papillon. Talentprogrammet er Nord-Europas største møteplass for barn og unge innen klassisk musikktradisjon.

I løpet av 2018 har Nord-Aurdal læringssenter hatt 38 deltakere på introduksjonsprogram. Når året går mot slutten er det på tide å se seg tilbake og se hvilke resultater som har kommet ut av innsatsen som deltakerne har lagt for dagen.

Organisasjoner og stiftelser kan nå søke på Helsedirektoratet sin tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet». Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet, og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.