Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Du er herved invitert til å delta i en åpen kartlegging i regi av Nord-Aurdal kommune.

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner for å støtte organisasjoner som ønsker å tilrettelegge for møteplasser for ungdom.

Fra 01. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene har i dag. 

Som følge av nedleggelsen av Schibsted i fjor høst og med det ca. 120 arbeidsplasser, har Nord-Aurdal kommune kommet i posisjon til å søke såkalt omstillingsstatus.

Dette gir kommunen og næringslivet en mulighet for ekstraordinær satsing på næringsutvikling og vekst over inntil 6 år.

Delta også i den åpne kartleggingen av kommunen her.

Nord-Aurdal kommune setter i disse dager i gang trafikksikkerhetskampanjen RYGG INN - KJØR UT. Det vil i en periode framover bli satt søkelys på og gjennomført aktiviteter for å skape oppmerksomhet rundt dette viktige temaet.

Hassan, Mahmoud, Youssuf og Mohammad fra Syria har i løpet av den siste måneden sørget for at det blir langt triveligere å komme inn til Leira sørfra. Leira Stasjon kan igjen skinne som det monumentet den fortjener å være langs Europaveg 16.

Nord-Aurdal kommune har et stort ansvar for å verne om kommunens innbyggere og opprettholde viktige tjenester til alle som oppholder seg her.

Kommunedirektør Kristian Sagnes Damstuen har etter en grundig helhetsvurdering valgt å tiltre ny lederstilling i privat næringsliv, og har sagt opp sin stilling i Nord-Aurdal kommune. Ordfører Knut Arne Fjelltun beklager at Damstuen forlater stillingen som administrativ leder i kommunen, men respekterer samtidig hans avgjørelse om å fortsette sin karriere på andre arenaer.

Norge er fortsatt preget av korona, men vi er glad for at både barnehager og skoler/SFO er klare til å ta imot alle som har tilhørighet der.

Det er fortsatt svært viktig og nødvendig at vi alle følger de rådene som gis fra nasjonale og lokale myndigheter.

I siste halvdel av august 2020 (uke 34 – 35) vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre en registrering av rundt 1350 eldre bygninger i Nord-Aurdal kommune. Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». De fleste bygninger fra før 1900 i kommunen vil bli fotoregistrert av fagpersoner fra Asplan Viak. Registreringen er utvendig og visuell og vil foregå raskt. Bygningene vil bli fotografert og sammenlignet med foto fra tidligere registrering. Registreringen vil ikke få noen konsekvenser for eierne av de registrerte husene.