Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017-2028 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 24.11.2016 (sak 104/16). 
Handlingsdelen til planen skal rulleres årlig, og for 2018 behandles den i kommunestyret 22.11.2018. 

Siden 1979 har Nord-Aurdal kommune tildelt Kulturprisen en person eller en organisasjon i Nord-Aurdal som har gjort en betydeleg innsats for kulturlivet i kommunen. Hovedutvalget vedtok i møte 7. juni at Kulturprisen 2018 skal gå til Alf Richard Kraggerud og Jon Gjesdal.

Bilde Levekårsundersøkelsen

Oppland fylkeskommune og kommunene ønsker nå å få inn nye data om hvordan det er å leve og bo i Oppland. I uke 36 går startskuddet for den store folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018!

 

 

 

Vi har for neste barnehageåret 208/19, ledig vikariater som pedagogisk leder i noen av våre barnehager.

 

Elever og medarbeidere ønskes velkommen til skolestart mandag 20.08.18.

Med bakgrunn i den tørre perioden vi nå er inne i, og en unormal lav grunnvannstand flere steder, vil Nord-Aurdal kommune fra og med fredag 13. juli kl. 16.00, innføre restriksjoner mot unødig bruk av vann. Dette vil da gjelde for bruk av hageslange, spreder og lignende.

 

Det er svært stor skogbrannfare, og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

Førsøddin_crop

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 kunngjøres høring av forslag til mindre endring av reguleringsplan for Førsøddin, gnr. 83 bnr. 91 og 98 og del av gnr. 83 bnr. 7 og 56. Dersom det kommer vesentlige merknader som gjør mindre endring vanskelig, er denne kunngjøringen å betrakte som varsel om oppstart av planarbeid etter plan- og bygningsloven § 12-8.

Fredag 8. juni 2018 var skoleklubben i barnehagene i NAK på felles avslutningstur på Brennabu.

Binnhøvdsknatten

Sommeren er allerede godt i gang, og det er nå tid for å starte opp med årets sommervandring. Bli med ut på tur, og sikre deg årets krus!