Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Kirkeklokkene vil ringe i 5 minutter, fra alle kirker i Nord-Aurdal, etter den TV-sendte gudstjenesten fra Oslo Domkirke kl. 1100 -1200. Vi lytter og minnes.

Ringing fra alle kirkene i Nord-Aurdal

Det ringes fra alle kirkene i Nord-Aurdal i fem minutter rett etter den TV-sendte gudstjenesten fra Oslo Domkirke 1100-1200. Det oppfordres til å lytte og minnes.

Utleggingsmanntallet er tilgjengelig for ettersyn ved kommunens Servicetorg fra 12. juli til og med valgdagen 13. september.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 03.06.2021, sak 037/21, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Rudstølhøgde ut til 1. gangs offentlig ettersyn med enkelte endringer.

  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Tenk om vi sammen kan gi kreftsyke barn og deres familier en bedre hverdag og at vi klarer å øke overlevelsen blant barna?

Valgdagen for Stortingsvalget 2021 er mandag 13. september. I Nord-Aurdal kommune vil det også være mulig å stemme søndag 12. september.

Oppmålingsavdelingen i NAK er i gang med å måle inn kirkegården i Skrautvål. Dette er et forarbeid til det arbeidet som skal foregå senere i år, med bl.a. utskifting av masser på kirkegården.

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 03.06.2021, sak 036/21, å legge forslag til detaljregulering for Markavegen vest ut til 1. gangs offentlig ettersyn.