243 - ambulansestasjon

I planutvalgets møte den 30.11.2017 fikk administrasjonen fullmakt til å legge detaljregulering for Ambulansestasjon på Fagernes ut til offentlig ettersyn. Planforslaget åpner for etablering av ambulansestasjon i tilknytning til Valdres lokalmedisinske senter og Fagernes legesenter.

226 - Tveitabakkin

Planutvalget har i møte den 30.11.2017 vedtatt å legge detaljregulering for Tveitabakkin ut til offentlig ettersyn. Forslaget åpner for etablering av rundt 20 boenheter fordelt på tre leilighetsbygg og to områder for eneboliger eller tomannsboliger. Planområdet ligger nordvest for og inn mot gardstunet på Tveit.

Nord-Aurdal kommune har nå lagt navn på bussholdeplasser ut på høring, med høringsfrist 15. januar 2018.

Økonomiplan 2018-2021

Formannskapets forslag til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 blir lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager fra 1. desember 2017 i henhold til kommuneloven§§ 44 og 45.

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.