Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Nord-Aurdal kommune har mottatt nye kr 1.194.000,- som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter/foretak som kan anses særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien. Denne kompensasjonsordningen må ikke forveksles med den tidligere ekstraordinære bevilgningen til kommunenes næringsfond for støtte bedrifter som på grunn av Covid 19 har måttet omstille seg/endre driften på ulike måter, som var aktuell høsten 2020.

Fagernes legesenter har det siste året opplevd betydeleg auka arbeidsmengde i samband med pandemien. No er situasjonen i tillegg slik at ein fastlege sluttar 15. mai og ein annan fastlege skal ha utdanningspermisjon frå 1. juni. Kommunen jobbar med å skaffe vikar og med å lyse ut den ledige stillinga.

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i kommunen. Feltarbeidet i Nord-Aurdal vil foregå i mai-juni , og registreringen av fugl vil skje på tilfeldige utvalgte flater.

Les mer om prosjektet her

 

17. mai blir i år som i fjor spesiell, men utrolig innholdsrik, grandios og godt dokumentert! Bli med på en fengende flott feiring og meld deg på bilkortesjen! 

Toget vil gå i hastigheter inntil 30 km/t - så moped, traktor, atv og lignende som kan opprettholde trafikkflyt må gjerne følge toget. 

Vi fikk dessverre noen utfordringer med sms-varslingen i uke 16, men lørdag 24. april var heldigvis alt i orden!

I løpet av helgen ble det dermed sendt ut sms til over 3700 innbyggere i Nord-Aurdal kommune i alderen 18 - 64 år, med forespørsel om koronavaksine.

Det første døgnet kom det tilbake svar fra over 1500 personer. Fra mandag morgen har Fagernes legesenter jobbet med å sette opp timeavtaler, og sms om time til vaksinasjon vil komme i dagene framover.

I løpet av uke 16 vil Fagernes legesenter sende en sms til alle kommunens innbyggere i denne aldersgruppen, uavhengig av underligende sykdom.

Der spør vi om du takker ja eller nei til vaksine, evt om du er usikker og om du evt er i risikogruppe. Dette er for å kunne planlegge og bidra til god flyt i vaksineringen.

Noen kan bli innkalt til vaksinering allerede i uke 17, så vi ber om at du svarer raskt.

Vennligst svar direkte på sms ved å følge beskrivelsen i meldingen. Dette vil avlaste vårt sentralbord betydelig, og forenkle innkallingen til vaksinering.

Dersom du allerede har fått vaksine, eller har gitt beskjed til oss tidligere, kan du se bort fra denne meldingen.

Takk for hjelpen!

Vi ønsker å knytte til oss både frisør og fotterapeut ved vår nye institusjon.

Kunden kan være pasient på institusjonen, ansatte i institusjonen eller kunder utenfra. Vi ønsker oss samarbeidspartnere som er interessert i å skape en god atmosfære for alle kunder som ønsker å benytte seg av tilbudet.

Sykling er både miljøvennlig, morsomt og effektiv. Samtidig krever det å rulle på to hjul oppmerksomhet, skikkelig utstyr og at du tar både din egen og andres sikkerhet på alvor når du er ute i trafikken.

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Søknadsfrist er 18. mai 2021