Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i flere kommuner Valdres. Nord-Aurdal Brannvesen nedlegger totalforbud med umiddelbar virkning mot bruk av alle typer ild i vår kommune. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

I dag var 7. trinn på omvisning ved Arve Rønning-skulpturene ved VLMS. Her møtte de Liv Stubstad og Lene Solberg fra Lillehammer Kunstmuseum.

Program for 17. mai-feiringen er klart for valdreskommunene. Vi ønsker alle sammen en riktig god feiring!

For å opprettholde så kort saksbehandlingstid som mulig i sommersesongen, vil byggesaksavdelingen være stengt for henvendelser tirsdag og torsdag f.o.m. 15. mai t.o.m. 13. september.

 

Areal og næring

 

Kulturprisen tildeles en person eller en organisasjon i Nord-Aurdal kommune som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

234-ikon

Etter fullmakt fra planutvalget legges forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn. Planen åpner for etablering av et nytt bygg med parkeringskjeller, 1.etg med forretnings- og kontorlokaler og leiligheter i de tre øverste etasjene på eiendommen hvor Fagerlund hotell ligger i dag. Det er videre åpnet for et nytt bygg, ev. tilbygg, i området like nord for Husfliden-bygget. Øvrig arealbruk er i hovedsak som dagens bruk.

Kommunene i Valdres søker etter felles sekretariat for kontrollutvalgene.

Nord-Aurdal kommune søker lederstillinger! Stillingene rapporterer til rådmannen og er en del av hans ledergruppe. Vi kan tilby utfordrende og spennende lederstillinger i en kommune og region med store muligheter for vekst og utvikling.

Norges geologiske undersøkelse er i april på plass i Nord-Aurdal for å foreta kartlegging av løsmasser og landformer. Dette vil skje i tidsrommet 16. - 28. april.