Omstillingsprosjektet - åpen spørreundersøkelse

Du er herved invitert til å delta i en åpen kartlegging i regi av Nord-Aurdal kommune.

Med bakgrunn i tap av mange arbeidsplasser over flere år, arbeider kommunen nå for å få "omstillingsstatus" som gir mulighet for en ekstraordinær satsing for å styrke dagens næringsliv og arbeide aktivt for å skape nye arbeidsplasser.

Dette må skje i nært samarbeid mellom bedrifter, kommune og lokalsamfunnet for øvrig. Vi ber derfor om innspill og råd til hvordan vi best kan legge til rette for vekst i Nord-Aurdal. Vi håper at mange vil ta deg tid til å svare på spørsmålene i lenken nedenfor, gjerne så snart som mulig og innen 12. oktober. Det tar ca. 10 min. å svare. Alle svar behandles anonymt.

Klikk her for å delta

På forhånd tusen takk for din hjelp. Vi vil bruke informasjonen til å forme strategi og tiltak for omstilling og utvikling av næringsliv de kommende 6 år.

Vi minner samtidig om invitasjon til åpent innspillsmøte fredag 9. oktober kl. 8-11 i kulturhuset, hvor vi vil informere og invitere til dialog om muligheter for vekst og nye arbeidsplasser i Nord-Aurdal. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.