Endringer i smitteverntiltak fra 12. februar

Regjeringen har besluttet endringer i koronatiltakene. Alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19 oppheves. 

Endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022.

Kommunestyret vedtok den 21. desember Økonomiplan 2018 – 2021. Kommunestyret har vedtatt en økt satsing på forebygging.

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.