Omsorg- og rehabilitering

Nye telefonnummere

I forbindelse med åpningen av nye Aurdal institusjon bytter også tjenesten telefonnummer: 61 35 93 60
Institusjon Fagernes og Fagernes omsorgsboliger har fått nytt felles telefonnummer: 61 35 89 20

Målsettingen med å ha en god omsorgstjeneste er at den som trenger det, får nødvendig helsehjelp og kan bo hjemme så lenge som mulig. Hjelp i hjemmet gis til alle som trenger det uavhengig av alder. Tjenesten ytes etter søknad og individuell vurdering.

De som skal motta hjelp må være villige til å installere hjelpemidler i hjemmet der det er behov for det), fysioterapi, til hjelp for seg selv, og for å hindre arbeidsskader hos dem som skal hjelpe.

Omsorg og rehabilitering omfatter blant annet:

Kontaktinfo

Gro Merete Holde
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 61 35 90 00
Tor Andre Ranum Låksrud
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 61 35 90 00