Psykisk helsearbeid og rus

Psykiske utfordringer kan være så mangt, og de fleste mennesker har slike utfordringer i løpet av livet. Det kan handle om tanker og følelser som kan vanskeliggjøre hverdagen. Mange kan kjenne på tristhet, depresjon, manglende motivasjon, angst eller en følelse av å ikke strekke til. For noen kan tankekjør og grubling gå ut over nattesøvnen.

Noen tenker at man har for små eller ubetydelige problemer til å be om hjelp, men slik er det ikke. Du kan uansett ta kontakt med oss. Tilbudet er gratis, og du får raskt hjelp. Du trenger ikke henvisning fra fastlege.

I første samtale bruker vi litt på tid på å bli kjent, og vi forsøker sammen å finne ut hva du trenger hjelp til. Hvis vi avtaler å møtes igjen, jobber vi videre med å finne dine mål, og hvordan du/vi skal jobbe for å oppnå disse målene. Et slik mål kan være å sove bedre om natten, å komme tilbake i jobb eller å bruke mindre tid på bekymringer. For å få best nytte av tilbudet er det viktig at du er motivert for endring. Tilbudet krever at du selv deltar aktivt, blant annet gjennom hjemmeoppgaver og øvelser.

Vår tjeneste baserer seg på Rask psykisk helsehjelp, som betyr at ikke alle som trenger hjelp for psykiske lidelser trenger langvarig behandling. Kognitiv terapi, og veiledet selvhjelp kan være svært effektfullt.  

Noen av de som går hit til samtaler er her kun noen få ganger, mens andre har mange samtaler. Noen ganger blir vi enige om å henvise videre til spesialisthelsetjenesten (BUP eller DPS). Vi er ofte med på samtaler sammen med fastlege, NAV eller andre instanser dersom du skulle ønske det.

Vi ønsker å møte deg med respekt, empati og kunnskap. Og vi minner om at vi har taushetsplikt.

Ring eller send SMS til Rus- og psykisk helsetjeneste v/Solfrid på mobil: 480 54 396

Det kan  være vanskelig å være pårørende til noen som sliter med rus og/eller psykisk problemer.

Ta gjerne kontakt med oss på pårørende tlf : 90 95 47 28 for råd og veiledning.
Mandag og torsdag fra kl 10.00 – 14.00.

Trenger du noen å snakke med kan du ringe psykisk helse i den kommunen du bor/oppholder deg i:

Kontakt psykisk helsearbeid og rus
Kommune TLF
Øystre-Slidre 957 75 680 / 993 98 952
Vestre-Slidre 991 17 810
Sør-Aurdal 482 54 285
Nord-Aurdal 480 54 396
Etnedal 908 90 876 / 957 33 214
Vang 474 63 943

Kontaktinfo

Solfrid Syversen
Avdelingsleder
Telefon 480 54 396

Adresse

Familiens Hus
Tveitavegen 11
2900 Fagernes

 

Postadresse:
Postboks 143
2901 Fagernes