Tildelingskontoret og koordinerende enhet

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig helsehjelp.

Tildelingskontoret mottar og behandler søknader om pleie- og omsorgstjenester i kommunen.

Alle ansatte ved kontoret har taushetsplikt, og behandler søknader/personlige opplysninger konfidensielt.

 

Tildelingskontoret skal:

  • Sikre innbyggerne lik tilgang til helsetjenester og ett sted å henvende seg
  • Gi nødvendig veiledning og informasjon om kommunens tjenestetilbud
  • Sikre individuell, tverrfaglig og helhetlig vurdering av hjelpebehov
  • Bidra til å koordinere tjenestetilbudet for de som trenger sammensatte tjenester

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 35 93 17

Telefonen er stengt:
Tirsdag og torsdag

Monica Strand Gothenborg
Leder
E-post
Telefon 469 41 556

monica.gothenborg@nord-aurdal.kommune.no

Åpningstider

Man, ons, fre:
10:00 - 14:00
Tir, tors:
Stengt
 

Adresse

Besøksadresse:

Jernbanevegen 22, 2900 Fagernes
Rådhuset 3. etasje

Postadresse:

Nord-Aurdal Kommune
Postboks 143
2901 Fagernes