Tildelingskontoret og koordinerende enhet

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig helsehjelp.

Tildelingskontoret mottar og behandler søknader om pleie- og omsorgstjenester i kommunen.

Alle ansatte ved kontoret har taushetsplikt, og behandler søknader/personlige opplysninger konfidensielt.

Tildelingskontoret skal:

  • Sikre innbyggerne lik tilgang til helsetjenester og et sted å henvende seg
  • Gi nødvendig veiledning og informasjon om kommunens tjenestetilbud
  • Sikre individuell, tverrfaglig og helhetlig vurdering av hjelpebehov
  • Bidra til å koordinere tjenestetilbudet for de som trenger sammensatte tjenester

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og for individuell plan.

Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

Koordinator

En av tjenesteyterne dine skal oppnevnes som koordinator og være din kontaktperson, dersom du ønsker dette og har krav og rett til det. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av deg og sikre samordning av tjenestetilbudet ditt. Du skal høres i valg av koordinator. Dersom du skal ha en Individuell plan, er koordinator ansvarlig for at denne opprettes og evalueres.

Barnekoordinator

Det er nå en ny lovfestet rett til barnekoordinator (01.08.2022) for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet vil ha behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Ved spørsmål eller henvendelse om barnekoordinator, ta kontakt med Koordinerende enhet.

Individuell plan

Individuell plan er et verktøy for samarbeid mellom deg som mottar tjenester og de ulike tjenesteyterne, og den skal gi en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. Planen skal ta utgangspunkt i dine egne mål og behov. Individuell plan opprettes i fagsystemet DIPS samspill og legger til rette for elektronisk tverrfaglig samhandling.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 35 93 17

Telefonen er stengt:
Tirsdag og torsdag

Monica Strand Gothenborg
Leder
E-post
Telefon 46 94 15 56

monica.gothenborg@nord-aurdal.kommune.no

Åpningstider

Man, ons, fre:
10:00 - 14:00
Tir, tors:
Stengt
 

Adresse

Besøksadresse:

Jernbanevegen 22, 2900 Fagernes
Rådhuset 3. etasje

Postadresse:

Nord-Aurdal Kommune
Postboks 143
2901 Fagernes