Demensomsorg

Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt.

Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. Les mer om demens på Helsedirektoratets hjemmesider:

Nytt telefonnummer til nye Aurdal institusjon

I forbindelse med åpningen av nye Aurdal institusjon bytter også tjenesten telefonnummer: 61 35 93 60

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som kan bistå deg eller din pårørende ved spørsmål eller mistanke om demens.


Brosjyre for hukommelsesteam (PDF, 361 kB) Demensplan 2023 (PDF, 990 kB)

 

Nord-Aurdal kommune har følgende tilbud til personer med demenssykdom:

Artikkelliste