Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er hjelpemidler som innbyggerne i Nord-Aurdal kan benytte seg av når de har medisinsk behov for det. Denne teknologien er utstyr som gjør hverdagen enklere og tryggere for den enkelte. Det kan bidra til at en kan være mer selvhjulpen og deltagende i å ta vare på sin egen helse.

Pr. i dag har Nord-Aurdal kommune følgende velferdsteknologiske løsninger:

 

Trygghetsalarm m/brannalarm (PDF, 2 MB)    Komfyrvakt-alarm    Medikamentdispensere/elektronisk medisindispenser

I løpet av perioden 2022- 2026 skal kommunen jobbe med innføring av digital hjemmeoppfølging.

Digital hjemmeoppfølging kan være ulike måter å følge opp sår, vekt, blodtrykk, blodsukker, respirasjon/pust osv. Det kan også være å få samtale med helsepersonell i kommunen via video/nettbrett istedenfor at pasienten må reise ut for å få samtale/konsultasjon.

 

 

Trygghetsalarm m/brannalarm

Alarmen skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmet ditt, slik at du er i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp, som for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Alarmen er knyttet til en vaktsentral, som automatisk formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Kommunen har, gjennom leverandør, ansvar for installering, mottak av alarm, testing, service og vedlikehold. Hvis du får vedtak om alarm, vil vi oppgi ditt navn, adresse og telefonnummer til leverandør av alarmtjenesten.

Det er viktig at du bærer alarmen med deg hele tiden, enten i halssnor eller som armbånd, og at du forstår bruken av den. Alarmen skal kun benyttes i situasjoner som kan regnes som akutt behov for helsehjelp.

Alle som får trygghetsalarm må samtidig ha røykvarsler. Unntak er for deg som bor i leiligheter eller bofellesskap brannalarmsystem koblet mot 110-sentralen. Du må også ha nøkkelboks (eller elektronisk dørlås) montert ved ytterdøren.

Trygghetsalarm er en betalingstjeneste. Alarm og utstyr er kommunens eiendeler og skal leveres tilbake når behovet er opphørt.

Artikkelliste

Kontaktinfo

Eirunn Bjørkheim
Rådgiver velferdsteknologi
E-post
Telefon 61 35 90 00
Tildelingskontoret
Telefon 61 35 93 17

Telefonen er stengt:
Tirsdag og torsdag