Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Pr. i dag har Nord-Aurdal kommune følgende velferdsteknologiske løsninger:

  • Trygghetsalarm


Alarmen skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmet ditt, slik at du er i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp, som for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Alarmen er knyttet til en vaktsentral, som automatisk formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Kommunen har, gjennom leverandør, ansvar for installering, mottak av alarm, testing, service og vedlikehold. Hvis du får vedtak om alarm, vil vi oppgi ditt navn, adresse og telefonnummer til leverandør av alarmtjenesten.

Det er viktig at du bærer alarmen med deg hele tiden, enten i halssnor eller som armbånd, og at du forstår bruken av den. Alarmen skal kun benyttes i situasjoner som kan regnes som akutt behov for helsehjelp.

Alle som får trygghetsalarm må samtidig ha røykvarsler. Unntak er for deg som bor i leiligheter eller bofellesskap brannalarmsystem koblet mot 110-sentralen. Du må også ha nøkkelboks (eller elektronisk dørlås) montert ved ytterdøren.

Trygghetsalarm er en betalingstjeneste. Alarm og utstyr er kommunens eiendeler og skal leveres tilbake når behovet er opphørt.

 

Nord-Aurdal kommune vurderer muligheten for å implementere følgende løsninger i tjenstetilbudet:

  • Lokaliseringsteknologi (GPS).
  • Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser) .
  • Elektroniske dørlåser (e-lås).
  • Digitalt tilsyn.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 35 93 17

Telefonen er stengt:
Tirsdag og torsdag