Velkommen til Nord-Aurdal helsestasjon

Helsestasjon for barn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge 0-20 år. Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal være en lett tilgjengelig og gratis tjeneste.

Kontaktinfo

Helsesykepleiertjenesten
Telefon +47 61 35 93 00
Hanne Kristin Alstergren
Ledende helsesykepleier NAK
E-post
Telefon +47 97 54 61 67
Hanne-Norunn Enstad Enger
Helsesykepleier BHG & Valdres Montessori
E-post
Telefon +47 91 82 24 14
Tone Kokslien
Helsesykepleier NABS
Birgitte Brekke
Spesialsykepleier NAUS & HFU
Katrine Dokken Stensæter
Spesialsykepleier NABS
E-post
Malin Vilhelmshaugen
Sykepleier NABS, NAUS, VGS og HFU
E-post
Mona Håvelsrud Svarre
Helsesykepleier helsestasjonen
Toril Olvik
Helsesykepleier Valdres VGS & HFU
E-post
Telefon +47 97 19 59 71

Adresse

Tveitavegen 11
2900 Fagernes

Postadresse
Nord-Aurdal helsestasjon og skolehelsetjeneste
Familiens hus
Postboks 143
2901 Fagernes

Kartpunkt