Velkommen til Nord-Aurdal helsestasjon

Helsestasjon for barn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge 0-20 år. Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal være en lett tilgjengelig og gratis tjeneste.

Kontaktinfo

Helsesykepleiertjenesten
Telefon 61 35 93 00
Hanne Kristin Alstergren
Ledende helsesykepleier NAK
E-post
Telefon 97 54 61 67
Hanne-Norunn Enstad Enger
Helsesykepleier BHG & Valdres Montessori
E-post
Telefon 91 82 24 14
Birgitte Brekke
Spesialsykepleier NAUS & HFU
Mobil 48 28 52 56
Katrine Dokken Stensæter
Spesialsykepleier NABS
E-post
Mobil 48 25 45 79
Malin Vilhelmshaugen
Sykepleier NABS, NAUS, VGS og HFU
E-post
Mobil 97 43 90 74
Mona Håvelsrud Svarre
Helsesykepleier helsestasjonen
Mobil 46 95 07 19
Toril Olvik
Helsesykepleier Valdres VGS & HFU
E-post
Telefon 97 19 59 71

Adresse

Tveitavegen 11
2900 Fagernes

Postadresse
Nord-Aurdal helsestasjon og skolehelsetjeneste
Familiens hus
Postboks 143
2901 Fagernes

Kartpunkt