FACT-team Valdres

FACT-team Valdres er et samarbeidsprosjekt mellom de seks Valdreskommunene, Sykehuset Innlandet v. DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres og NAV Valdres. Teamet er tverrfaglig sammensatt, og består av psykologspesialist, psykiater, brukerspesialist, NAV-ressurs med jobbfokus og ansatte med helse- og sosialfaglig bakgrunn.

Teamet har kontorlokaler i tilknytning til DPS i Aurdal.

Teamet jobber i stor grad oppsøkende. Det vil si at den enkelte får hjelp, bistand og behandling i sitt nærområde. Og siden de ansatte i teamet har ulik bakgrunn og kompetanse, blir så mye som mulig av oppfølgingen og behandlingen gjennomført av teamet. Det vil si at det blir færre instanser å måtte forholde seg til; her jobber kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV sammen mot et felles mål - i tett samarbeid med den enkelte bruker/ pasient.

Målgruppen for teamet er personer med moderat til alvorlig psykisk lidelse og / eller rusproblemer, og som har rettigheter til oppfølging både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Personen må selv ønske hjelp, men av ulike årsaker ha problemer med å oppsøke eller nyttiggjøre seg av de tilbudene som allerede finnes i hjelpeapparatet.

Psykisk helsetjeneste i kommunen, fastlege, veileder på NAV og/ eller behandler på DPS har mulighet til å søke brukere/ pasienter inn i FACT, med bakgrunn i gjeldende rutiner. Inntaksansvarlige i FACT har hovedansvar for å beslutte hvem som kan og skal få oppfølging fra teamet.

Kontaktinfo

Bente Hassel
Teamkoordinator
E-post
Telefon 94 85 35 42
DPS Aurdal
Sentralbord
Telefon 61 11 74 50