VLMS - Valdres lokalmedisinske senter

Virksomhet VLMS består av interkommunale tjenester og tjenester for Sykehuset Innlandet HF. Nord-Aurdal kommune er vertskommune. Virksomheten er lokalisert på Valdres lokalmedisinske senter.

INNGANG: Hovedinngang på nedsiden av bygget (ved kantinen). Ta trapp eller heis opp en etasje. Følg skilting. Ambulanse-inngangen er fra Garlivegen.

 

Interkommunale tjenester
Enhet TLF
Valdres legevakt 116117 / 61361044
Valdres jordmortjeneste 61358927

 

Sykehuset Innlandet
Enhet TLF
Dialyse 61358945
Røntgen 61358940 / 61358941
Kreftpoliklinikk 61358946
Spesialpoliklinikk Sykehuset Innlandet 06200

Andre tjenester i bygget

Andre tjenester i bygget
Enhet TLF Nettside
Valdres tannklinikk 61 27 05 90 @

Kontaktinfo

Solrun Fransen
Virksomhetsleder VLMS
E-post
Telefon +47 98 87 83 13

Adresse

Valdres lokalmedisinske senter
Garlivegen 14
2900 Fagernes