Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal legg ut på høyring ein del namn på vegar i Nord-Aurdal kommune. Det gjeld både forslag til namn på nokre nye vegar i bygda og på fjellet, og nokre forslag til endringar av eksisterande vegnamn. Høyringsfristen er 1. mars 2019. 

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal legg ut til høyring ein del namn på turvegar og stigar i Nord-Aurdal kommune, med høyringsfrist 1. mars 2019.

Aurdal, Sørskogen og Tonsåsen, Åbjørsbygdé, Vestringsbygdé, Liagrendé, og  delar av Tisleidalen og Golsfjellet.

 

Dei fleste gardsnumra er fram til 15. januar lagt ut til korrektur i rådhuset, på biblioteket og på Valdres Folkemuseum. Gardsnummer som mangler blir lagt til etter kvart som dei er ferdige. 

 

 

 

 

 

Mange er nok fristet til å bruke telefonen under bilkjøring, men visste du at å taste eller surfe på mobilen mens du kjører bil er forbudt – også hvis mobilen befinner seg i en holder?

Prostatakreft rammer omtrent 5000 menn årlig. Er du en som er berørt?

Kommunerevisjon IKS søker daglig leder til et selskap med spennende oppgaver innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok 8.februar 2018 å starte opp arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftsområder i kommunen. Dette arbeidet har nå startet opp.

 

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2018 for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres.

Den åttende sommervandringen er nå over. Frist for å sende/levere inn registreringsskjema er mandag 22.okt. Det vil bli annonsert på kommunens hjemmeside når krusene kan hentes.

Nord-Aurdal kommune tilbyr nå «Opplevelseskortet» - et kort som gjør det enklere for barn å delta på ulike kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi og livssituasjon.