Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Torsdag 03. januar åpner nye Nord-Aurdal ungdomsskole for elevene, og lørdag klokka 12 til 14 er det åpen dag for alle som ønsker å se på den nye skolen. 

Talent Norge viderefører samarbeidet med Valdres sommersymfoni om Papillon. Talentprogrammet er Nord-Europas største møteplass for barn og unge innen klassisk musikktradisjon.

I løpet av 2018 har Nord-Aurdal læringssenter hatt 38 deltakere på introduksjonsprogram. Når året går mot slutten er det på tide å se seg tilbake og se hvilke resultater som har kommet ut av innsatsen som deltakerne har lagt for dagen.

Organisasjoner og stiftelser kan nå søke på Helsedirektoratet sin tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet». Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet, og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Norconsult har på oppdrag fra ATP-prosjektet for Fagernes/Leira, utarbeidet både en gatebruksplan og en fortettingsstudie for Fagernes sentrum.

Alle som har levert registreringsskjema for Sommervandring 2018 kan nå hente årets krus i Servicetorget på rådhuset. I år er det 137 turglade personer har klart kruskravet. Gratulerer til alle!

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.
Til neste års aksjon søkte SNK om NOK 6,5 millioner, og i sitt styremøte 18. oktober 2018 besluttet Stiftelsen UNI å innvilge hele det omsøkte beløpet til formålet.

Telemarksforskning utfører årlige analyser av landets kommuner for å finne ut hvordan kulturnivået ser ut, og Nord-Aurdal kommune har hvert år skåret høyt på rangeringen.

Rådmann Kristian Damstuen har kommet med budsjettforslag for 2019 - 2022.