Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har kommunestyret i Nord-Aurdal kommune vedtatt kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2029, samt kommunedelplan for kultur, idrett og fritid. Planene ble vedtatt 22. mars 2018, i sak 009/18.

Fra 2018 vil du motta faktura for kommunale eiendomsavgifter fire ganger i året, mot tidligere to.

Gatekunst i ungdomsklubben

7. klassingene i Nord-Aurdal fikk være med å dekorere den ene veggen i de nye lokalene til ungdomsklubben, som snart åpner i det gamle misjonshuset.

Økonomiplan 2018-2021 - Nord-Aurdal kommune, vedtatt

Kommunestyret vedtok den 21. desember Økonomiplan 2018 – 2021. Kommunestyret har vedtatt en økt satsing på forebygging.