Stort engasjement for omstillingsprosjektet

På mandagskvelden var hele 64 deltagere samlet på innspillsmøte 2 for bl.a. å få informasjon forslag til omstillingsstrategi og utviklingstrekk for Nord-Aurdal de siste 10 år.

Godt samarbeid mellom kommune, næringsliv, deltidsinnbyggere og lokalsamfunn er viktig for å lykkes med dette arbeidet og det var derfor også avsatt en del tid til å jobbe med dette i grupper.

Nord-Aurdal kommune takker de frammøtte for engasjementet.

Under finner dere den foreløpige utgaven av omstillingsstrategien og utviklingstrekkene (PANDA-analysen) som ble gjennomgått på det åpne møtet.

Denne skal nå bearbeides ut i fra bl.a. det som kom av nye innspill fra gruppene på mandag.

Det som nå videre skjer er at styringsgruppa skal behandle omstillingsstrategien i sitt møte den 10 desember, og deretter går den til sluttbehandling i kommunestyrets første møte på nyåret.

Presentasjon Omstilling (PDF, 669 kB)

Innl_Innspillsmote2_NAK_091120_ref (PDF, 2 MB)