VI SØKER NY KOMMUNEDIREKTØR OG NY KOMMUNALSJEF FOR HELSE OG OMSORG

Klikk for stort bildeNord-Aurdal kommune søker ny kommunedirektør og ny kommunalsjef for helse og omsorg. Kristian Damstuen har forlatt oss og Pål Andreassen forlater oss snart - begge til fordel for andre spennende lederjobber. Dermed blir to sentrale stillinger ledige i Nord-Aurdal kommunes administrative ledergruppe.

Vi søker en kommunedirektør som er relasjonssterk, synlig og tydelig. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for driften av kommunen og er øverste leder for administrasjonen. Det kreves stødighet og god rolleforståelse i samspillet med politisk ledelse, ansatte og tillitsvalgte, innbyggere og næringsliv, medier og andre samarbeidspartnere.

Kommunalsjef for helse og omsorg må være samlende, nytenkende og handlekraftig. Med et budsjett på 280 mill kr og om lag 280 årsverk, er helse og omsorg det største kommunalsjefområdet.

Gjennom tydelig og engasjert ledelse skal kommunalsjefen bidra til å videreutvikle et tjenestetilbud basert på faglig forsvarlighet, kvalitet og kompetanse.

Dette er spennende og krevende lederstillinger i en attraktiv kommune og region med fokus på vekst og utvikling!

Vi ønsker nye toppledere velkommen - og er spente på om det er DEG eller noen du kjenner? Les mer om stillingene her: https://www.nord-aurdal.kommune.no/toppvalg/ledige-stillinger/