Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Fra 2018 vil du motta faktura for kommunale eiendomsavgifter fire ganger i året, mot tidligere to.

7. klassingene i Nord-Aurdal fikk være med å dekorere den ene veggen i de nye lokalene til ungdomsklubben, som snart åpner i det gamle misjonshuset.

Kommunestyret vedtok den 21. desember Økonomiplan 2018 – 2021. Kommunestyret har vedtatt en økt satsing på forebygging.