Frister for strømstøtte i jordbruket

Har du ikke søkt om strømstøtte som jordbruksforetak enda? Her er fristene fra Landbruksdirektoratet.

Jordbruksproduksjon:

Jordbruksforetak som ønsker støtte, trenger kun å sende inn søknadsskjema én gang for hele perioden april 2022 til med juni 2023. Du vil være registrert som mottaker av strømstøtte fra du søkte til og med juni 2023. 

Hvis du ikke har søkt enda, gjelder følgende frister:

  • Søknadsfrist 28. februar 2023:
    • For å kunne få støtte fra og med oktober 2022 til og med juni 2023
  • Søknadsfrist 31. mai 2023:
    • For å kunne få støtte fra og med januar 2023 til og med juni 2023

 

Tilsvarende datoer gjelder dersom du allerede har søkt, men ønsker å gjøre endringer i søknaden din. Da må du melde ifra om endringer innen fristene.

Selv om fristene er kvartalsvise, vil utbetalingene skje i slutten av hver måned.

Det er landbruksdirektoratet som tar seg av all behandling av søknader. Ved spørsmål om søknad ta kontakt med dem på e-post: stromstotte@landbruksdirektoratet.no eller tlf 78 60 60 00

 

Informasjon om strømstøtte (landbruksdirektoratet.no)      

Søknadsskjema for strømstøtte (landbruksdirektoratet.no)