Tilskott til tiltak på UKL Stølsvidda i 2024

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

 

Søknadsfrist er 1. mai 2024

Følgende tiltak er prioritert i år:

  • Aktiv drift på stølen, mjølkeproduksjon
  • Aktiv drift med beitedyr i stølsområdene våre
  • Istandsetting av verneverdige bygninger, bygging eller reparasjon av sel på støl, og andre kulturminner som er i drift
  • Biologisk mangfold - skjøtselsplaner/skjøtselstiltak
  • Rydding/tynning og krattknusing
  • Tilskuddet er opptil 70% av godkjent kostnad
  • Opptil kr. 100.000,- som engangsstøtte til oppstart av ny mjølkeproduksjon på støl
  • Kjøp av Nofence-klaver: Opptil 50% av kostnaden, maks kr. 1500,- per klave.

 

Søknaden kan sendast på søknadskjema her

Geir H. Fodnes gir bistand til utfylling av søknader. Kan treffes på telefon 97 15 45 66 eller e-post ghf@n2u.no der ein kan avtale møte.

Artikkelliste