Tilskott til tiltak på UKL Stølsvidda i 2022

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

      

Søknadsfrist er 1. mai 2022

Følgende tiltak er prioritert i år:

  • Gjerding
  • Rydding/tynning/krattknusing av areal på stølen og i utmark nær stølen.
  • Andre tiltak: verneverdige bygninger, driftmessige tiltak på aktive støler, oppstart av ny mjølkeproduksjon kyr og geit. Stor vekt på beitedyr i området. Bygge nytt/rep. av sel på stølen.

Søknaden kan sendast på søknadskjema her

Geir H. Fodnes gir bistand til utfylling av søknader. Kan treffes på telefon 97 15 45 66 eller e-post ghf@n2u.no der ein kan avtale møte.

Artikkelliste