Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Du må ha organisasjonsnummer og drive jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer. 

 • Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:
 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

Søknad sendes to ganger i året, mars (kun husdyr) og oktober med frist den 15 i hver av månedene. Det er krav om gjødselplan og journal over plantevernmidler. 

Kontaktinfo

Ingrid Øyhus
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00
Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00