Landbruk

Bondens Nettverk – en å snakke med

Bondens Nettverk er et samarbeid mellom landbrukstjenesten, faglaga, psykisk helse i kommunen og landbrukskontoret.

Å være gårdbruker i dag er krevende. I tillegg til å ha ansvar for godt dyrehold og godt grovfor må man ha kontroll på økonomi, søknader, regelverk, vedlikehold og mye, mye mer. Ved økonomiske utfordringer, sykdom i fjøset, tap av dyr eller noe på det private plan som samlivsbrudd eller dødsfall, kan det bli for mye. DA er det viktig å snakke om det.

Mange vil helst snakke med familie og venner, men det kan også være godt å snakke med andre, som Bondens Nettverk. La oss være din sparringpartner og snu en mørk situasjon til det bedre.
Bondens nettverk er sammensatt av ulike kompetanser fra veiledere til psykologer. Avhengig av hva bonden selv tenker vil de som står på plakaten på framsiden ta kontakt med riktige personer. De vil ta kontakt med deg. I andre tilfeller kan det være nok med en samtale og lette litt på trykket. Uansett er det viktig å snakke med noen før alt blir tungt og vanskelig.

Heng denne plakaten der du ser den (PDF, 2 MB) i fjøset eller på kjøleskapet for å minne deg på at du ikke er alene. Det er bedre å ta en telefon for mye enn én for lite.
De som har sagt ja til å stå med sine telefonnummer på plakaten har absolutt taushetsplikt overfor tredje person. Det er bare du eller den som ringer på vegne av deg, som kan gi tillatelse til å be om hjelp fra andre instanser.
Ta kontakt. Ikke slit med tunge tanker alene. Vi ønsker å være der for deg.

 

En bonde sitter på bakken sammen med en hund og ei geit. Bonden ser tankefullt ut i lufta. - Klikk for stort bilde

Med hilsen
Landbrukskontorene i Etnedal, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal
Psykisk helse i Etnedal, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal
Valdres Landbrukstjeneste
Faglagene

Kontaktinfo

Ingrid Øyhus
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00
Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00
Ragnar J. Haga
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00