BU-midler

Bygdeutviklingsmidler bevilges via jordbruksavtalen, og skal nyttes til næringsutvikling i landbruket. Oppland fylke har utarbeidet næringsstrategier som gir rammer for bruk av midlene.

Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer i driftsbygninger (tradisjonelt landbruk), og unge gardbrukere under 35 år kan få tilskudd ved generasjonsskifte til mindre investeringer med ei kostnadsramme på 1. mill kr.
 
For Oppland fylke kan det tildelast tilskudd inntil 15 % av godkjent kostnadsoverslag. Maksimalt 1 000 000,- kroner i tilskudd.
 
Man kan også søke tilskudd til bygdenæringer for de som ønsker å utvikle tilleggsnæringer til det tradisjonelle landbruket. Nedenfor finner du de ulike ordningene: 
 

 

Forutsetninger for tildeling av midler  
 • Økonomi og kompetanse som sikrer lønnsomhet og gjennomføringsevne 
 • Aktive gårdsbruk der landbruk utgjør et viktig bidrag til inntekten
 • Markedssituasjon for produksjonene
   
Generelle prioriteringer:
 • Vekstmuligheter, innovasjon og nyskaping
 • Bærekraftig profil
 • Generasjonsskifte og ungdom under 35 år
 • Økologisk produksjon 
Prioritert i Oppland (2017)
 • Tradisjonelt landbruk – 
  • Grovfôrbaserte produksjoner 
  • Spesielle investeringer i forbindelse med grønnsaker, frukt og bær
  • Støtte nyetablering og vesentlig utvidelse i saueholdet- ikke aktuelt

 

Ved ideer eller tanke om å søke Innovasjon Norge, ta kontakt med landbruk i kommunen først.

 

Kontaktinfo

Ingrid Øyhus
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00
Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00