Drenering

Eier eller leier av tidligere grøfta jordbruksareal kan søke tilskudd til drenering. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Systematisk grøfting:  Tilskudd kr 2000,- pr. daa. 
Annen grøfting:           Tilskudd kr 30,- pr. meter.

 

Utbetalingsanmodning:

Utbetalingsanmodning sendes også inn via Altinn. Logg inn og søk opp «tilskudd til drenering av jordbruksjord», her finner du din søknad og tilskuddsbrev. Velg «Registrer utbetalingsanmodning».

Kontaktinfo

Ingrid Øyhus
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00
Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00