Kokepåbudet i Aurdal oppheves, nytt kokepåbud i området Vestringsbygda barnehage

Kokepåbudet i Aurdal er nå opphevet og vannverket "friskmeldt" etter flommen.

Det er funnet forurenset vann i området ved Vestringsbygda barnehage. Barnehagen, og omkringliggende husstander som har vann fra samme kilde, har derfor fått kokepåbud for drikkevann. Det er satt i gang kloring av vannet til de berørte. Vi får svar på nye vannprøver neste onsdag (30. august), og sender ut oppdatering til de berørte da.