Sterk anmodning om bruk av munnbind fra torsdag ettermiddag til søndag kveld

Ordfører anmoder sterkt om at alle ansatte og besøkende i næringslokaler i Nord-Aurdal bruker munnbind fra torsdag ettermiddag til søndag kveld.

I forbindelse med spredning av det muterte koronaviruset i Follo og i områdene rundt, ønsker vi å henstille til ekstra forsiktighet.

Vi er inne i en periode med kaldt fint vintervær og gode skiforhold, så vi tror det vil være stor sannsynlighet for at mange vil reise til sine hytter nå i helgen. 

Nord Aurdal kommune vil på det sterkeste anbefale alle om å bruke munnbind f.o.m. torsdag 28.01.2021  t.o.m. søndag 31.01.2021. Dette vil gjelde alle besøkende og ansatte i butikker, kjøpesenter, bensinstasjoner, serveringssteder og alle andre steder der det kan oppstå uønsket nærkontakt.

Unngå nærkontakt med andre enn de du til vanlig har omgang med, og vær nøye med å følge de nasjonale anbefalinger og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. 

Viktige regler om bruk av munnbind

Hvordan tar jeg på meg medisinsk munnbind riktig?

 1. Rengjør hendene før du tar på munnbind.
 2. Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Klem munnbindet på hver side av neseryggen og dra det godt ned under haken.
 4. Munnbind skal alltid ha den fargede siden ut.
 5. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken. Ikke flytt det opp og ned. 
 6. Briller skal være over munnbindet.
 7. Bruk hvert munnbind bare én gang.
 8. Bytt munnbind hvis det blir fuktig eller om du tar det av for å spise e.l.
 9. Når du tar av munnbindet, forsøk å kun berøre strikkene/knytebåndene
 10. Kast det brukte munnbindet i en (vanlig) søppelbøtte med én gang du tar det av.
 11. Rengjør hendene etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.

Se illustrasjon for riktig bruk av munnbind (PDF, fhi.no).

Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjon om munnbind på mange ulike språk.

Hvordan tar jeg på meg tøymunnbind riktig?

 1. Rengjør hendene før du tar på tøymunnbind
 2. Påse at tøymunnbind sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Bytt til rent tøymunnbind dersom det blir fuktig eller om du tar det av for å spise eller lignende.
 4. Rengjør hendene etter du tar av eller berører tøymunnbind.
 5. Oppbevar det brukte tøymunnbindet i en lukket plastpose inntil du får vasket det.
 6. Vask tøymunnbind på 60 grader mellom hvert bruk.

Se illustrasjon for riktig bruk av tøymunnbind (PDF, fhi.no).

Korrekt hygiene ved bruk av munnbind

Munnbind oppleves ofte som ubehagelig å ha på, og som regel vil personer som har munnbind på over tid, hyppig berøre både det og ansiktet for øvrig. Unngå å berøre forsiden på munnbindet og rengjør hendene dersom du gjør det. Unngå dessuten å berøre forsiden på munnbindet og deretter øyne eller ansikt. Vask av hender må gjennomføres før du tar på, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.

Klikk for stort bilde