Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon. Bøssebærerne kommer i uke 10.

Les mer her

Krafttak mot kreft foregår i mars hvert år. Normalt besøker nærmere 20 000 bøssebærere norske husstander for å samle inn penger til viktig kreftforskning og tilbud til de som er berørt av kreft. En stor andel av bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter. Som bøssebærer er din tid og innsats med på å redde liv.

 

I år, som i fjor og året før, går pengene som samles inn under Krafttak mot kreft til forskning på kreftformer som få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.