Barnehage i Nord-Aurdal

Nord-Aurdal kommune drifter fem barnehager som ligger geografisk spredt i kommunen, i tillegg finnes det en privat barnehage. Det er utarbeida felles vedtekter (PDF, 92 kB) for alle de kommunale barnehagene, og alle barnehagene tar i mot barn i alderen 1-6 år. Kommunen har samordna søknads- og inntaksprosess, foresattportalen.

Alle barnehagene samarbeider blant annet gjennom felles planleggingsdager, personalmøter, kurs og annet. Barnehagene har en felles pedagogisk plattform som er tufta på rammeplan for barnehagen. 
Hver barnehage har et foreldrearbeidsutvalg og et samarbeidsutvalg.

Barnehageadministrativt system - Visma Flyt Barnehage

De kommunale barnehagene i Nord-Aurdal kommune bruker Visma Flyt Barnehage som barnehageadministrativt system. Barn, foresatte og ansatte er registrert i dette systemet. Søknad om barnehageplass i Nord-Aurdal kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal.

 

 Les mer om Visma Flyt Barnehage sin funksjonalitet her:

 

VISMA FLYT BARNEHAGE

Foresatt-appen Min Barnehage

Visma Min Barnehage-appen er en tjeneste hvor du som foresatt enkelt kan kommunisere med din barnehage, samt enkelt følge med på ditt barns hverdag i barnehagen.

 

 

 

Les mer om appen og dens funksjonalitet her:

MIN BARNEHAGE

Artikkelliste

Kontaktinfo

Pernille Frøysaker
Virksomhetsleder barnehage
E-post