Barnehage i Nord-Aurdal

Nord-Aurdal kommune drifter fem barnehager som ligger geografisk spredt i kommunen, i tillegg finnes det en privat barnehage. Det er utarbeida felles vedtekter (PDF, 216 kB) for alle barnehagene, og alle barnehagene tar i mot barn i alderen 1-6 år. Kommunen har samordna søknads- og inntaksprosess, foresattportalen.

Alle barnehagene samarbeider blant annet gjennom felles planleggingsdager, personalmøter, kurs og annet. Barnehagene har en felles pedagogisk plattform som er tufta på rammeplan for barnehagen. 
Hver barnehage har et foreldrearbeidsutvalg og et samarbeidsutvalg.

Barnehageadministrativt system - Visma Flyt Barnehage

De kommunale barnehagene i Nord-Aurdal kommune bruker Visma Flyt Barnehage som barnehageadministrativt system. Barn, foresatte og ansatte er registrert i dette systemet. Søknad om barnehageplass i Nord-Aurdal kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal.

 Les mer om Visma Flyt Barnehage sin funksjonalitet her:

VISMA FLYT BARNEHAGE

Foresatt-appen Min Barnehage

Visma Min Barnehage-appen er en tjeneste hvor du som foresatt enkelt kan kommunisere med din barnehage, samt enkelt følge med på ditt barns hverdag i barnehagen.

 

Les mer om appen og dens funksjonalitet her:

MIN BARNEHAGE

Fem barn med fargerike klær sitter på en høy trekasse i sommervarmen

Vi ønsker alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune velkommen til å søke barnehageplass i våre barnehager. Dette gjelder alle som har rett på barnehageplass ved hovedinntaket fra barnehageårets start i midten av august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen i løpet av den måneden de fyller ett år.

Visma Min Barnehage-appen er en tjeneste hvor du som foresatt enkelt kan kommunisere med din barnehage, samt enkelt følge med på ditt barns hverdag i barnehagen.

De kommunale barnehagene i Nord-Aurdal kommune bruker Visma Flyt Barnehage som barnehageadministrativt system. Barn, foresatte og ansatte er registrert i dette systemet.

Kontaktinfo

Pernille Frøysaker
Virksomhetsleder barnehage
E-post