Barnehage i Nord-Aurdal

Nord-Aurdal kommune har fem barnehager som ligger geografisk spredt i kommunen. Det er utarbeida felles vedtekter (PDF, 216 kB) for alle barnehagene, og alle barnehagene tar i mot barn i alderen 1-6 år. Kommunen har samordna søknads- og inntaksprosess, foresattportalen.
Alle barnehagene samarbeider blant annet gjennom felles planleggingsdager, personalmøter, kurs og annet. Barnehagene har en felles pedagogisk plattform som er tufta på rammeplan for barnehagen. 
 
Hver barnehage har et foreldrearbeidsutvalg og et samarbeidsutvalg.

Kontaktinfo

Pernille Frøysaker
Virksomhetsleder barnehage
E-post