Barnehage i Nord-Aurdal

Nord-Aurdal kommune drifter fem barnehager som ligger geografisk spredt i kommunen, i tillegg finnes det en privat barnehage. Det er utarbeida felles vedtekter (PDF, 216 kB) for alle barnehagene, og alle barnehagene tar i mot barn i alderen 1-6 år. Kommunen har samordna søknads- og inntaksprosess, foresattportalen.
Alle barnehagene samarbeider blant annet gjennom felles planleggingsdager, personalmøter, kurs og annet. Barnehagene har en felles pedagogisk plattform som er tufta på rammeplan for barnehagen. 
 
Hver barnehage har et foreldrearbeidsutvalg og et samarbeidsutvalg.

 Informasjon om bruk av Valdreshallen, svømmehall og skolelokaler:

Kontaktinfo

Pernille Frøysaker
Virksomhetsleder barnehage
E-post