La barna bli trygge på skoleveien i sommer

15.august skal mange spente førsteklassinger komme seg til sin første skoledag. Trygg Trafikk anbefaler at foreldre og foresatte øver med barna på skoleveien.

Tre barn med skolesekker på vei til skolen - Klikk for stort bilde NTB.no med tillatelse fra trygg trafikk 64 prosent av alle barn går eller sykler som regel til skolen mens 20 prosent blir kjørt av foreldrene, ifølge Statens vegvesens reisevaneundersøkelse for barn og unge mellom 5 og 13 år fra 2020.

- Det er mange positive gevinster ved å ha en aktiv skolevei for barna. Færre foreldre som kjører egne barn gir færre biler på skoleveien og ikke minst lavere risiko for påkjørsler på små trange parkeringsplasser tett på skolegården. Veldig mange skoler er ikke tilrettelagt for at det skal ankomme mange biler på en og samme tid. Dette kan skape uoversiktlige situasjoner med stor risiko for skolebarna. Likevel vet vi at noen må bli kjørt til skolen, men da anbefaler vi at foreldre bruker droppsoner eller andre egnede steder for å stoppe litt unna skolen, sier Marianne Mittet Solbraa, regionleder i Trygg Trafikk Innlandet.

Seks av ti foreldre opplever trafikkproblemer ved skolen

Trygg Trafikk anbefaler at alle som kan, går eller sykler til skolen. Det er både positivt for trafikksikkerheten og bra i et miljø- og folkehelseperspektiv. 

- Det er viktig at barna øver på skoleveien sammen med voksne. Denne strekningen skal barna på sikt kunne gå helt alene, uten en voksen hånd å holde i. Da er det viktig at barna føler seg trygg på veien, og vet hva de skal gjøre på de ulike stedene. Øv gjerne på helt konkrete situasjoner. Sommerferien er en ypperlig anledning for å starte med litt trening på skoleveien, sier Mittet Solbraa.

Det er ikke alltid den korteste veien er tryggest

Barn har ulike forutsetninger for å kunne bevege seg trygt i trafikken. De yngste barna er ofte impulsive, lekende, lar seg lett distrahere og har lite erfaring med trafikk. De har utfordringer med å forstå alt de ser og hører og klarer ikke bedømme fart og avstand til kjøretøy.

- Snakk sammen med barna om det de ser, hører og opplever på skoleveien. Gjennom samtaler og repetisjon utvikler barna evnen til å tenke, vurdere og forstå ulike trafikksituasjoner. Så skal man huske på at det ikke alltid er den korteste veien som er tryggest. Noen steder kan det være bedre å gå på stier eller gårdsveier, selv om det kan være litt lenger å gå, sier Marianne Mittet Solbraa.

Det finnes ingen fast aldersgrense for når barn bør kunne gå alene til skolen. Hvor utfordrende skoleveien er, og barnas modenhet, avgjør om de er klare eller ikke.

Barna må lære seg akkurat hvor de kan gå, hvor de skal stoppe og hva de skal se etter før de krysser veien. La barna få gradvis mer ansvar for egne vurderinger og valg. Før du slipper barna løs helt alene, kan det være lurt å følge etter dem et stykke bak, råder Mittet Solbraa.