Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Nord-Aurdal kommune er vertskommune for PP-tjenesten for Valdres. Tjenesten dekker alle seks Valdreskommunene og er lokalisert i rådhuset på Fagernes (4. etasje)

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en rådgivende og sakkyndig instans når det gjelder utvikling, læring og trivsel for barn under skolepliktig alder og elever i grunnskolen. PP- tjenesten dekker aldersgruppen 0 – 16 år, og voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolenivå.. Arbeidet til PP- tjenesten er hjemlet i opplæringsloven og barnehageloven. PP-tjenesten er en faglig ressurs for barnehager/ skoler knyttet til barn med særskilte behov.

PP–tjenesten for Valdres har også interkommunal logopedtjeneste som dekker alle kommunene i Valdres.

For elever i videregående skole er det en egen fylkeskommunal PP–tjeneste lokalisert på Valdres videregående skole.

Tjenesten har taushetsplikt. Alle opplysninger som samles inn, oppbevares i egen journal etter retningslinjer fra datatilsynet.

 

 

Maler og skjema
Maler og skjema Last ned PDF Last ned DOC
Henvisningsskjema enkeltsak PDF (PDF, 200 kB) MS Word (DOC) (DOC, 88 kB)
Henvisningsskjema for voksne PDF (PDF, 140 kB) MS Word (DOC) (DOC, 65 kB)
Henvisningsskjema systemnivå PDF (PDF, 142 kB) MS Word (DOC) (DOCX, 38 kB)
Pedagogisk rapport - barnehage PDF (PDF, 168 kB) MS Word (DOC) (DOCX, 20 kB)
Pedagogisk rapport - skole PDF (PDF, 176 kB) MS Word (DOC) (DOCX, 22 kB)

Kontaktinfo

Pedagogisk-psykologisk tjeneste
E-post
Telefon 61 35 90 00

Adresse

Besøksadresse
Rådhuset
Jernbanevegen 22
2900 Fagernes
 

Postadresse
Postboks 143
2901 Fagernes

Kartpunkt